Sinds 2009 wordt de incidentiemeting in verpleeghuizen uitgevoerd. Deelnemende huizen registreren wekelijks het voorkomen van een aantal infectieziekten.

Doel van de wekelijkse incidentiemeting is inzicht te krijgen in het vóórkomen van infectieziekten in verpleeghuizen en inzicht te krijgen in determinanten van transmissie waardoor infectiepreventie en -bestrijding onder verpleeghuisbewoners verbeterd kan worden en waardoor eventuele overdracht van infectieziekten naar/van de algemene bevolking en/of het ziekenhuis verminderd kan worden. Het streven is dat 30 verpleeghuizen deelnemen aan de incidentiemeting van SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen).

De registratie vindt plaats op basis van klinische definities en kan elektronisch worden ingevoerd met de webapplicatie OSIRIS.

Momenteel wordt het volgende wekelijks geregistreerd:

  • het aantal cliënten met gastro-enteritis
  • influenza-achtig ziektebeeld
  • lage luchtweginfectie
  • urineweginfectie
  • COVID-19
  • huidinfectie door schimmels
  • het aantal sterfgevallen