Op 1 januari 2009 is SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen gestart met een incidentiemeting in verpleeghuizen. Deelnemende huizen registreren wekelijks het voorkomen van een aantal infectieziekten.

Doel van de wekelijkse incidentiemeting is inzicht te krijgen in het vóórkomen van infectieziekten in verpleeghuizen en inzicht te krijgen in determinanten van transmissie waardoor infectiepreventie en -bestrijding onder verpleeghuisbewoners verbeterd kan worden en waardoor eventuele overdracht van infectieziekten naar/van de algemene bevolking en/of het ziekenhuis verminderd kan worden.

Momenteel wordt het volgende wekelijks geregistreerd:

  • het aantal cliënten met gastro-enteritis,
  • influenza-achtig ziektebeeld,
  • vermoedelijk pneumonie,
  • urineweginfectie,
  • het aantal sterfgevallen.

De registratie vindt plaats op basis van klinische definities en kan elektronisch worden ingevoerd met de webapplicatie OSIRIS.

Het streven is dat 30 verpleeghuizen deelnemen aan de incidentiemeting van SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen.