Sinds 2009 worden door deelnemende verpleeghuizen aan SNIV wekelijks het aantal nieuwe (zorg)infecties van een aantal infectieziekten geregistreerd. Dit wordt ook wel een incidentieonderzoek genoemd.

Doel van het incidentieonderzoek is om inzicht te krijgen in het vóórkomen van infectieziekten in verpleeghuizen en inzicht te krijgen in determinanten van transmissie. Met deze inzichten kan de infectie-preventie en -bestrijding onder verpleeghuisbewoners verbeterd worden. Tevens kan de eventuele overdracht van infectieziekten van of naar de algemene bevolking en/of het ziekenhuis verminderd worden.

Deelnemende verpleeghuizen registreren wekelijks het aantal nieuwe gevallen van de volgende (zorg)infecties:

  • Gastro-enteritis
  • Influenza-achtig ziektebeeld
  • Lage luchtweginfectie
  • Urineweginfectie
  • COVID-19
  • Huidinfectie veroorzaakt door schimmel
  • Het aantal sterfgevallen

Het incidentieonderzoek wordt het hele jaar door uitgevoerd. Een nieuwe deelnemer kan op ieder gewenst moment starten. De registratie vindt plaats op basis van klinische definities (link naar protocol) . Wekelijks wordt door het deelnemende verpleeghuis het aantal nieuwe gevallen per infectieziekte geteld, welke vervolgens elektronisch ingevoerd worden in de beveiligde webapplicatie OSIRIS. Het verpleeghuis ontvangt jaarlijks een terugkoppeling van de resultaten, gespiegeld aan het landelijk gemiddelde.