Met het SNIVSurveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen registratieformulier voor de prevalentiemeting kunnen de gegevens in het verpleeghuis worden verzameld op papier. Vervolgens wordt de melding in OSIRISinformation system geregistreerd.