In Nederland hebben we zowel nucleaire als niet-nucleaire industrie. Onder nucleaire industrie verstaan we bijvoorbeeld kerncentrales, maar ook onderzoeksreactoren en de opslagfaciliteit voor radioactief afval (COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval)). Voor de veiligheid wordt de nucleaire industrie streng gereguleerd. Hierdoor is de gemiddelde blootstelling in Nederland door nucleaire installaties zeer laag.

De niet-nucleaire industrie kan ook te maken krijgen met radioactiviteit. Bijvoorbeeld industrieel afval dat natuurlijke radioactiviteit bevat. Ook hier geldt dat de gemiddelde blootstelling in Nederland zeer laag is. Ook zijn er industrieën die gebruik maken van radioactiviteit, bijvoorbeeld Niet-Destructief Onderzoek (NDO niet-destructief onderzoek (niet-destructief onderzoek)).

Als gevolg van onder andere de industrie kan er radioactiviteit in het milieu terecht komen. Het RIVM houdt daarom continu het stralingsniveau in Nederland in de gaten: milieumonitoring. Dit is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit het EURATOM European Atomic Energy Community (European Atomic Energy Community) verdrag. Het doel hiervan is om radiologische incidenten in binnen- en buitenland vroegtijdig op te merken én om vast te stellen wat het “normale” stralingsniveau in Nederland is.

Nucleaire installaties

Nucleaire installaties

Natuurlijke radioactiviteit in de industrie

Natuurlijke radioactiviteit in de industrie

Milieu- en voedselmonitoring

Milieu- en voedselmonitoring