Het oppervlaktewater in Nederland moet voldoen aan internationale regelgeving en afspraken. De kwaliteit van het water wordt daarom continue gecontroleerd op verschillende stoffen of bestanddelen. Radioactiviteit is er daar een van.

Rijkswaterstaat meet continu het radioactiviteitsniveau van het water in de Maas (bij Eijsden) en de Rijn (bij Lobith), als het ons land binnenkomt. Het is belangrijk de kwaliteit van het rivierwater te bewaken, omdat van dit water drinkwater gemaakt wordt. 

Daarnaast wordt op een groot aantal locaties in het oppervlaktewater binnen Nederland water verzameld en onderzocht op radioactieve stoffen. De frequentie varieert van 1 keer per week tot 1 keer per kwartaal.

Uitvoerende organisaties

Rijkswaterstaat voert het monitoringprogramma van radioactiviteit in oppervlaktewater uit. Een deel hiervan is geaccrediteerd volgens ISO 17025 (onder registratienummer L521).

Metingen door de jaren heen

2019  In 2019 bevatte het oppervlaktewater een normaal niveau van radioactiviteit, net als in eerdere jaren. Een representatieve selectie van alle meetresultaten in oppervlaktewater voor 2019 staan in een briefrapport (zie relevante RIVM publicaties). Op de website van  Rijkswaterstaat staan alle meetresultaten.

2002-2018 De meetresultaten van de jaren 2002 tot 2018 staan in eerdere RIVM publicaties (zie relevante RIVM publicaties).