Het RIVM houdt, samen met andere organisaties, de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu en in voedsel in de gaten. Iedere organisatie focust zich op een eigen gebied. Het RIVM verzamelt alle metingen en rapporteert dit aan de Europese Commissie. Deze rapportages zijn vereist voor alle EU Europese Unie (Europese Unie)-landen door het Euratom-verdrag uit 1957. Dit verdrag verplicht alle landen van de Europese Unie om deze metingen uit te voeren en door te geven.  

Deze rapportages zijn een vereiste van het Euratom-verdrag uit 1957 voor alle  EU Europese Unie (Europese Unie)-landen. Dit verdrag verplicht alle landen van de Europese Unie om deze metingen uit te voeren en door te geven.

Meten radioactiviteit

De hoeveelheid radioactiviteit in de omgeving en in het voedsel wordt in Nederland door drie verschillende organisaties in de gaten gehouden. Het RIVM controleert de hoeveelheid radioactiviteit in de lucht en neerslag en de stralingsdosis in de omgeving. Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven houden het oppervlakte- en drinkwater in de gaten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en Wageningen Food Safety Research controleren voedsel en veevoer.

Meten radioactiviteit in lucht en neerslag

Het RIVM meet de radioactiviteit in de lucht. Deze radioactiviteit hecht zich onder andere aan stofdeeltjes die door neerslag op de grond kunnen vallen. Daarom controleert het RIVM ook de radioactiviteit in de neerslag. Wekelijks verzamelt het RIVM monsters die in het lab worden getest op radioactiviteit.

Meetresultaten lucht en neerslag

Meten radioactiviteit in de leefomgeving

Het RIVM meet, via het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR), continu de stralingsdosis in onze leefomgeving. Dit is de hoeveelheid straling waaraan mensen kunnen worden blootgesteld. Dit gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit (Nationaal Meetnet Radioactiviteit) heeft ongeveer 160 detectoren die verspreid zijn over heel Nederland. Deze detectoren zijn gevoelig voor verschillende soorten straling. Ze pikken straling op van verschillende bronnen, zoals de grond, zon, bestrating en de lucht. Dit geeft een goed beeld van de totale straling waaraan we dagelijks blootgesteld worden.

Als de stralingswaarde hoger is dan gebruikelijk, krijgt het RIVM automatisch een melding. Dit stelt ons in staat om snel te reageren als er iets aan de hand is. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een nucleair incident. Dit continue monitoringssysteem zorgt ervoor dat we op de hoogte blijven van eventuele veranderingen in radioactiviteit in de leefomgeving. 

Meten radioactiviteit in oppervlakte- en drinkwater  

Rijkswaterstaat meet continu het radioactiviteitsniveau van het water in de Maas en de Rijn, op het punt waar ze het land binnenkomen. Daarnaast wordt oppervlaktewater op veel andere locaties onderzocht op radioactieve stoffen. Drinkwaterbedrijven controleren het drinkwater met metingen die worden uitgevoerd in hun eigen laboratoria: Aqualab Zuid BV    ( ISO International Organization of Standardization (International Organization of Standardization) 17025 ),  Waterlaboratorium    (ISO 17025 )  en Vitens Laboratorium   (ISO 17025 ).  

Meetresultaten drinkwater

Meetresultaten oppervlaktewater

Meten radioactiviteit in melk, voedsel en veevoer  

De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research) meten regelmatig de radioactiviteit in melk, voedsel en diervoerder in Nederland. De NVWA is verantwoordelijk voor een deel van de monsterneming. Het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel (LMRV) verzorgt een ander deel van de monsterneming. 

Meetresultaten melk, voedsel en veevoer

Meetresultaten en rapporten  

Voor alle meetresultaten en rapporten zie: Publicaties radioactiviteit en straling   

Andere RIVM-onderzoeken

Naast het monitoren van het milieu controleert het RIVM nucleaire installaties op straling, voeren we een radionuclidenlab en doen we onderzoek naar radon en thoron