Het RIVM heeft specifieke taken op het gebied van stralingsbescherming. We doen metingen, brengen de effecten van een mogelijk stralingsincident in kaart en adviseren overheden en crisisresponsorganisaties over de te nemen maatregelen. We werken hierbij samen met onderwijs- en onderzoeksorganisaties, zowel in Nederland als in het buitenland.  

Het RIVM heeft taken op verschillende soorten straling: UV-straling, Elektromagnetische velden, en ioniserende straling. Deze pagina gaat over ioniserende straling. 

 

Stralingscontrole bij nucleaire installaties

Radioactiviteit kan ook vrijkomen door de industrie; kerncentrales, (onderzoeks)reactoren, splijtstofverwerkers en kernafvalbeheerders. Hier meten ze zelf de hoeveelheid vrijgekomen radioactiviteit. Het RIVM controleert deze metingen. 
Lees meer over Stralingscontrole bij nucleaire installaties

Milieumonitoring 

Het RIVM meet de hoeveelheid radioactiviteit in regen en luchtstof, en de straling die uit de bodem komt. Bij deze milieumonitoring werken we samen met onder andere drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat (radioactiviteit in meren, rivieren en de zee) en met Wageningen Food Safety Research (radioactiviteit in melk, voedsel en diervoeder). 
Lees meer over Milieumonitoring

Radionuclidenlab 

In ons radiologisch laboratorium (Radionuclidenlab) meten we radioactiviteit. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken. Door nauwkeurige apparatuur te gebruiken kunnen zelfs heel kleine hoeveelheden aantonen.  Op deze manier kunnen we de stralingsdosis voor de Nederlandse bevolking nauwkeurig bepalen. Het stelt ons ook in staat om, als er ergens een incident is, te onderzoeken of er gezondheidsgevolgen voor mensen in Nederland te verwachten zijn. 
Lees meer over het Radionuclidenlab

Ongevalsorganisatie Straling  (OOS)

De Ongevalsorganisatie Straling (OOS) van het RIVM komt in actie bij stralingsincidenten of kernongevallen. Onze experts gebruiken geavanceerde meetapparatuur, rekenmodellen en ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)-systemen om de straling in kaart te brengen. Zo kunnen we bijna real-time bepalen welke kant een radioactieve wolk op gaat en of dat effecten voor de gezondheid met zich meebrengt. 
Lees meer over de ongevalsorganisatie Straling (OOS)

Onderzoeken naar straling en radioactiviteit

Het RIVM voert onderzoek uit op het gebied van radioactiviteit en straling. We onderzoeken zowel normale blootstellingssituaties, zoals radon in woonhuizen, als uitzonderlijke situaties na ongevallen, zoals bij een kernramp ergens in de wereld. Dat onderzoek gebeurt met modellen en berekeningen. Hiermee helpen wij de overheid om beslissingen te nemen of nieuw beleid te ontwikkelen. 
Lees meer over de onderzoeken naar straling en radioactiviteit

Medische Stralingstoepassingen 

Het RIVM houdt bij hoe vaak en hoeveel straling er gebruikt wordt in de gezondheidszorg. Deze gegevens verzamelen we voor zorgprofessionals in deze sector. 
Lees meer over Medische stralingstoepassingen

Nationaal Meetnet Radioactiviteit  

Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit (Nationaal Meetnet Radioactiviteit)) is een waarschuwingssysteem voor stralingsongevallen. Het NMR, bestaande uit ongeveer 160 meetpunten in Nederland, meet continu het niveau van gammastraling in de buitenlucht. Bij een incident biedt het meetnet inzicht in de omvang en het verloop van eventuele radioactieve besmetting. Elke 10 minuten worden de metingen verzameld en geanalyseerd. 
Lees meer over het Nationaal Meetnet Radioactiviteit