Bronnen van ioniserende straling waarbij menselijk handelen een rol speelt kunnen door de Nederlandse overheid gereguleerd worden.

Overzicht stralingsbronnen

In dit onderwerp worden vier categorie├źn ondernemingen toegelicht:

  • nucleaire installaties;
  • industrie (bijvoorbeeld ertsbewerking);
  • medische instellingen;
  • bedrijven voor niet-destructief onderzoek.

Het  overzicht bevat ook een korte beschrijving van gebruiksartikelen waarin radioactieve stoffen zijn verwerkt.

Lozingen en externe straling

Reguleerbare stralingsbronnen kunnen het milieu belasten door lozingen van radioactieve stoffen (naar lucht en water) en via externe straling. De door bedrijven gerapporteerde emissies worden vergeleken met de vergunde emissies.

Stralingsbelasting

Straling of emissie van radioactieve stoffen kunnen leiden tot blootstelling van de bevolking. Met rekenmodellen worden de gegevens over emissies en externe straling omgerekend naar stralingsdoses voor de bevolking. De modellen houden rekening met de verspreiding van de radioactieve stoffen in de atmosfeer en de wijze van blootstelling: uitwendig, door inhalatie of door ingestie. Het onderwerp 'Stralingsbelasting in Nederland' bevat hier meer informatie over.