De radiotherapeutische instellingen dragen bij aan de lozing van radioactiviteit naar lucht en water.

In Nederland waren er in 2009 - volgens de registratie van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie - 21 radiotherapeutische instituten en medische instellingen met een radiotherapeutische afdeling. Sommige van deze instellingen voeren ook nucleaire geneeskundige therapie en onderzoek uit.

De academische ziekenhuizen, waar veel verschillende soorten handelingen worden verricht, hebben allemaal een complexvergunning. De complexvergunning stelt eisen aan de manier waarop de stralingsbescherming wordt georganiseerd, maar geeft de instellingen vrijheid bij het verrichten van handelingen en werkzaamheden met ioniserende straling. Eén van die eisen is dat de instelling beschikt over een onafhankelijke stralingsbeschermingseenheid met een coördinerend stralingsdeskundige (niveau 2).

Medische instellingen en complexvergunningen

De tabel geeft een overzicht van de vergunningsgegevens van bovengenoemde medische instellingen, per 14 augustus 2009. De lozingslimiet naar lucht (Limlucht) en de lozingslimiet naar water (Limwater) geven aan hoeveel een medische instelling mag lozen naar lucht of op het riool. De limieten worden uitgedrukt in ‘gewogen’ Reinh of Reing. Gewogen betekent dat correctiefactoren voor de vervaltijd van de radionucliden zijn toegepast. Als er geen limiet in de vergunning is vermeld, wordt dit als "n.v." (niet vermeld) in de tabel aangegeven. Met AIDActuele Individuele Dosis en MIDMultifunctionele Individuele Dosis wordt de actuele en de multifunctionele individuele dosis bedoeld (zie de begrippenlijst voor een toelichting).

Vergunningsgegevens van radiotherapeutische instituten en medische instellingen met een radiotherapeutische afdeling, per 14 augustus 2009
Postadres Jaar Limlucht Limwater Dosislimiet terrein-
afdeling vergunning Reinh Reing grens (microSv/jaar)
Amsterdam 2009 20 200 20 AID
Amsterdam 2009 200 300 100 AID
Utrecht 2009 5 250 10 MID
Leiden 2008 20 200 10 MID
Nijmegen 2005 100 500 10 MID
Groningen 2008 30 100 40 MID
Rotterdam 2005 5 90 20 AID
Amsterdam 2009 4 200 20 AID
Leeuwarden 2008 15 n.v. 10 MID
Deventer 2009 n.v. 20 10 MID
Arnhem 2006 8 80 10 MID
Vlissingen 2009 n.v. n.v. 10 AID
Tilburg 2009 n.v. n.v. 10 AID
Maastricht 2009 10 180 10 MID
Zwolle 2009 n.v. 90 10 MID
Enschede 2007 2 100 30 AID
Alkmaar 2009 n.v. 90 100 AID
den Haag 2009 6 n.v. 15 AID
den Haag 2005 n.v. n.v. 10 MID
Delft 2008 10 30 10 MID
Eindhoven 2009 n.v. n.v. 10 MID