Het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet onderzoek naar de bacterie ‘groep-A-streptokok’ bij kinderen.  Vanaf 2022 zien we meer kinderen met een invasieve GAS-infectie dan normaal. Het RIVM onderzoekt hoe dat komt.

Opzet en doel van het onderzoek

Het RIVM onderzoekt welke kinderen een grotere kans hebben op een invasieve GAS-infectie. Het RIVM hoopt door dit onderzoek meer inzicht te krijgen in invasieve GAS-infecties zodat kinderen in de toekomst minder vaak ernstig ziek worden door een invasieve GAS-infectie.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst. Deze wordt ingevuld door ouders van kinderen met een invasieve-GAS infectie en ouders van kinderen zonder een invasieve-GAS infectie. Dit noemen we een patiënt-controle onderzoek.

Wie kan zich aanmelden?

Het RIVM is op zoek naar ouders met kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 5 jaar. Zij kunnen zich onder aan deze pagina aanmelden. Als de aanmelding voldoet aan de voorwaarden van het onderzoek, stuurt het RIVM u uiterlijk in mei 2023 een vragenlijst. In de vragenlijst wordt gevraagd naar uw gezin, de gezondheid van uw kind, of uw kind bijvoorbeeld naar school of een kinderdagverblijf gaat, en of er mensen ziek waren in de omgeving. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is vrijwillig.

Aanmelden voor het onderzoek kan alleen door ouders van kinderen zonder invasieve GAS-infectie. Ouders van kinderen met een invasieve GAS-infectie worden via hun GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

Aanmelden voor het onderzoek

Wilt u meedoen aan het onderzoek? Dan vragen we op het aanmeldformulier om de volgende informatie:

  • Het geboortejaar van uw kind(eren) en maand indien uw kind geboren is in 2022
  • Het geslacht van uw kind(eren)
  • Uw e-mailadres

Het e-mailadres waar u zich mee opgeeft, gebruiken we om u tussen nu en eind mei 2023 uit te nodigen voor het invullen van de vragenlijst. Het e-mailadres wordt tot 1 jaar na het einde van het onderzoek bewaard en zal niet worden gebruikt voor andere doelen.

Meldt u hier aan voor het onderzoek