Risico's van krentenbaard voor zwangeren

Krentenbaard wordt meestal veroorzaakt wordt door de bacterie Staphylococcus aureus. In dat geval is het risico op complicaties na besmetting voor zwangeren niet groter dan voor anderen. Maar in 10-20% van de gevallen wordt de krentenbaard veroorzaakt door de streptokok groep A (de bacterie Streptococcus pyogenes). De streptokok groep A kan een verhoogde kans op kraamvrouwenkoorts geven bij vrouwen die kort daarvoor bij de bevalling zijn uitgescheurd (ruptuur) of ingeknipt (episiotomie), of met een keizersnede zijn bevallen.

Risico's van krentenbaard voor het ongeboren kind

Krentenbaard is in principe niet gevaarlijk voor het ongeboren kind.

Advies krentenbaard en zwangerschap

Voorzorgsmaatregelen zijn afhankelijk van de aard van het contact met een kind met krentenbaard:

  • Vermijd nauw contact. Daaronder wordt verstaan: meer dan 4 uur per dag of meer dan 20 uur per week doorbrengen met een kind met krentenbaard; samen op een kamer slapen; of direct slijmvliescontact. 
  • In een gezinssituatie is goede hygiëne en vroegtijdige behandeling van het kind van belang. 

Is er nauw contact geweest? Let dan op symptomen van besmetting. Neem vroegtijdig contact op met de huisarts bij klachten die passen bij krentenbaard.

Mogen kinderen met roodvonk of krentenbaard mee op kraamvisite?

Kraamvrouwen behoren tot de risicogroepen voor besmetting. Nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) wordt afgeraden.