Berichtenservice Infact voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie

Infact heeft als doel om beroepsgroepen verantwoordelijk voor de infectieziektenbestrijding in Nederland en Caribisch Nederland snel te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten. Tijdens een crisis zorgt Infact voor snelle communicatie van de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding met alle direct betrokken professionals. De berichten bevatten regelmatig verzoeken en aanbevelingen tot acties ten behoeve van de infectieziektebestrijding. Infactberichten zijn vertrouwelijk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de LCI via 030 274 7000 of lci@rivm.nl.

Inloggen

Voor wie is Inf@ct?

Infact is uitsluitend bedoeld voor de volgende beroepsgroepen:

  • artsen en verpleegkundigen infectieziektenbestrijding van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en
  • artsen-microbioloog (leden NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)
  • (pediatrisch) internisten-infectiologen (leden VIZVereniging voor Infectieziekten)
  • deskundigen infectiepreventie (leden VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)

Daarnaast kunnen medische vertegenwoordigers van koepelorganisaties en inspecties deelnemen om relevante signalen door te geven aan hun achterban. Onder andere de volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:

  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHGNederlands Huisartsen Genootschap)
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
  • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMPKoninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
  • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvBNederlands Centrum voor Beroepsziekten)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvDMaatschappij voor Diergeneeskunde)

Aanmelden