Berichtenservice Infact voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie

Infact heeft als doel om beroepsgroepen verantwoordelijk voor de infectieziektebestrijding in Nederland en Caribisch Nederland snel te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten. De berichten bevatten regelmatig verzoeken en aanbevelingen tot acties. Infactberichten zijn vertrouwelijk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding via 030 274 7000 of lci@rivm.nl.

Inloggen archief

 Wijzigen e-mailadres of aanmelden andere services naast de huidige

Voor wie is Inf@ct?

Infact is uitsluitend bedoeld voor de volgende beroepsgroepen:

  • artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst'en
  • artsen-microbioloog (leden NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)
  • (pediatrisch) internisten-infectiologen (leden VIZVereniging voor Infectieziekten)
  • deskundigen infectiepreventie (leden VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)

Daarnaast kunnen medische vertegenwoordigers van koepelorganisaties en inspecties deelnemen om relevante signalen door te geven aan hun achterban. Onder andere de volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:

  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHGNederlands Huisartsen Genootschap)
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
  • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMPKoninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
  • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvDMaatschappij voor Diergeneeskunde)

Aanmelden

Vragen over in- en uitschrijven signaleringsservices

Ook andere berichten ontvangen?

Als u al bekend bent in het systeem, logt u in en klikt u via 'profiel bewerken' in het archief.

Wachtwoord vergeten? 

Uw wachtwoord voor het archief kunt u altijd opnieuw aanvragen via 'wachtwoord vergeten'.

Uitschrijven

U kunt zich direct uitschrijven via de link onderaan de ontvangen berichten.

Andere vragen?

Neem contact op met de redacties van SO(z) en (Lab)Infact via de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding op telefoonnummer 030 274 7000 of mail lci@rivm.nl.

Links

Aanmelden Signalerings- en alerteringservices infectieziekten (besloten services)
Aanmelden alle RIVM-nieuwsbrieven