Het RIVM verzamelt voortdurend gegevens om uitbraken van infectieziekten te signaleren. Om professionals die werkzaam zijn op het terrein van infectieziektebestrijding in Nederland en Caribisch Nederland te informeren zijn er verschillende besloten informatieservices.

Signalering via de overzichten van Signaleringsoverleggen:

* Abonnees van het overzicht Signaleringsoverleg Zoönosen krijgen toegang tot het archief van Vetinfact, een alerteringsservice voor dierenartsen die wordt verzorgd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.  

Informatie voor actie: Infacts

Berichten over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten bevatten regelmatig verzoeken en aanbevelingen tot acties:

  • GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-infact voor artsen, verpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie werkzaam bij een GGD.
  • Infact voor artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van GGD'en, artsen-microbioloog, internisten-infectioloog en deskundigen infectiepreventie (zie Infact)
  • Labinfact voor artsen-microbioloog (zie Labinfact)
  • (Lab)Infact voor de gecombineerde doelgroepen van Infact en Labinfact
  • Vetinfact: voor dierenartsen, verzorgd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Voor meer informatie over de verschillende berichtenservices, zie Infacts en Labinfact.