In Osiris-NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register) worden gegevens op een veilige en overzichtelijke manier gerapporteerd aan het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)).

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) medewerkers dienen door de GGD geautoriseerd te zijn voor de toegang tot Osiris-NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register). Een GGD medewerker vraagt via een mail aan EPI-datamanagement aan hoe een account aangemaakt kan worden.

Autorisatie voor Osiris-NTR

GGD medewerkers dienen door de GGD geautoriseerd te zijn voor de toegang tot Osiris-NTR. Een GGD medewerker vraagt via een mail aan EPI-datamanagement aan hoe een account aangemaakt kan worden.

Registratie in Osiris-NTR

De registratie van ziektegegevens rond een tbc Tuberculose (Tuberculose) (tuberculose)-patiënt gaat in vier delen. Het eerste deel is de wettelijk verplichte melding aan het LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) van het RIVM Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)). 

Deel 1 moet binnen 7 dagen na diagnose aan het LCI gemeld worden. Kort na vaststelling van de ziekte tuberculose wordt aan het NTR gerapporteerd over de dan beschikbare diagnostische gegevens (deel 2). Na beëindiging van de behandeling volgt melding van gegevens over hoe de behandeling verlopen is (deel 3). Ook gegevens over de opbrengst van het contactonderzoek rond de indexpatiënt worden na beëindiging van de behandeling vastgelegd (deel 4) in het NTR.

Proces van melding met bijbehorend tijdsverloop

Gegevens over de vaststelling en eventuele behandeling van tbc-infecties ( TBI) worden via een aparte vragenlijst Osiris-TBI vastgelegd. Hiervoor bestaat geen wettelijke verplichting. Er moet geïnformeerde toestemming (AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming) informed consent) van de patiënt worden verkregen voordat gegevens in Osiris mogen komen.

Handleidingen en Nieuwsbrieven

De vragenlijsten en handleiding 'Osiris-NTR Tuberculose LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie)' en 'Osiris-NTR Tuberculose ziekte' kunnen worden gedownload.