Het RIVM verzamelt, analyseert en rapporteert gegevens over het vóórkomen van tuberculose in Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met de afdelingen tuberculosebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Meldplicht van tuberculose

Tuberculose is volgens de Wet publieke gezondheid een meldingsplichtige ziekte uit groep B1. Dat betekent dat een patiënt met tuberculose binnen één werkdag aan de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) moeten worden gemeld. Dit kan alleen gedaan worden door de arts die de diagnose heeft gesteld en/of door het hoofd van het laboratorium. Daarna wordt de patiënt in Osiris- NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register) gemeld (zie ook Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig? | RIVM).

OSIRIS information system (information system)-NTR

De melding komt digitaal in Osiris, het ‘Online Systeem voor Infectieziekten Registratie binnen ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)’ (Infectieziekte Surveillance Informatie Systeem) van het RIVM. Voor tuberculose is een aparte applicatie: Osiris-NTR (Nederlands Tuberculose Register). In Osiris-NTR worden gegevens op een veilige manier gerapporteerd aan het Centrum voor Infectieziektebestrijding ( CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) van het RIVM. 
Naar Osiris-NTR

NTR-onderzoeksaanvraag

Het CIb gebruikt de gemelde gegevens om de epidemiologische situatie van tuberculose in Nederland in verschillende rapportages inzichtelijk te maken. Daarnaast is het mogelijk informatie uit het Nederlands Tuberculose Register op te vragen en te gebruiken voor een presentatie of een onderzoek.
Naar NTR-onderzoeksaanvraag

Tbc tuberculose (tuberculose)-online

Tbc-online is een web-based applicatie voor het opzoeken van epidemiologische gegevens van tuberculose in Nederland sinds 1993. Dit is gebaseerd op gegevens uit het Nederlands Tuberculose Register (NTR). De site wordt gehost door KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds.
Naar tbc-online