De tuberculosebestrijding wordt in Nederland uitgevoerd door 25 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, in samenwerking met de klinisch werkzame specialisten en de huisartsen.  Op deze pagina staan relevante links naar informatie over tuberculosebestrijding voor professionals.

Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding))

De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) vormt het landelijke, multidisciplinaire overleg van professionals in de tuberculosebestrijding.  Doel van de CPT is een samenhangende en kwalitatief hoogwaardige bestrijding van tuberculose in Nederland.

LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn tuberculose

De LCI-richtlijn tuberculose geeft een systematisch overzicht van de meest recente kennis over relevante aspecten; landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en de rol van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en andere professionals betrokken bij de tuberculosebestrijding in de publieke gezondheid.

Tuberculose en zwangerschap

Richtlijnen en aanvullende informatie over tuberculose bij zwangere vrouwen.

Nationaal Referentielaboratorium Tuberculose

Het Nationaal Referentielaboratorium Tuberculose van het RIVM is het laboratorium voor diagnostiek van tuberculose in Nederland. Ook is het laboratorium zowel nationaal als internationaal actief op het gebied van surveillance, onderzoek en scholing.

Diagnostiek Mycobacteriën

Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Mycobacteriën wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. 

Productinformatie PPD Tuberculine en BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin) (DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's))

Voor het BCG-vaccin en PPD Tuberculine is productinformatie en een bijsluiter beschikbaar.