De tuberculosebestrijding wordt in Nederland uitgevoerd door 25  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, in samenwerking met de klinisch werkzame specialisten en de huisartsen. Op deze pagina staan relevante links naar informatie over tuberculosebestrijding voor professionals.

Richtlijn tuberculose

In Nederland werken de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’s), klinisch specialisten en huisartsen samen aan de bestrijding van tuberculose. Hun kennis, aanpak en rollen staan overzichtelijk in de LCI-richtlijn tuberculose van de landelijke coördinatie infectieziektebestrijding.

Tuberculose en zwangerschap

Voor vrouwen die zwanger zijn, gelden dezelfde risico’s als voor vrouwen die niet zwanger zijn. Wel zijn er risico’s voor het ongeboren kind. Tuberculose tijdens de zwangerschap kan zorgen voor een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.  Heel soms krijgt de baby zelf tuberculose (aangeboren tbc Tuberculose (Tuberculose)). Bekijk de richtlijnen en aanvullende informatie over tuberculose bij zwangere vrouwen.

Nationaal Referentielaboratorium Tuberculose

Het Nationaal Referentielaboratorium Tuberculose van het RIVM is het laboratorium voor aanvullende diagnostiek van tuberculose in Nederland. Ook verzamelt het laboratorium allerlei gegevens over infectieziekten om een uitbraak te signaleren. Verder voert het referentielaboratorium onderzoek uit en is het betrokken bij scholing. In binnen- en het buitenland.

Diagnostiek Mycobacteriën

Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Mycobacteriën zoals mycobacterium tuberculosis wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. Op deze pagina staat informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten

Productinformatie BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)-vaccin

De BCG-vaccinatie helpt besmetting met tuberculose voorkomen. Kinderen van wie een ouder uit een land komt waar tuberculose vaak voorkomt, of die zelf uit een land komen waar tuberculose veel voorkomt, krijgen deze vaccinatie aangeboden. Bekijk de productinformatie en bijsluiter.

Productinformatie PPD Tuberculine

Is er een vermoeden van tuberculose en heeft iemand een hoger risico op tuberculose? Dan is de huidtest vaak een eerste onderzoek om een infectie met tuberculose aan te tonen. Bekijk de productinformatie en bijsluiter van PPD Tuberculine.

Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding))

De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) is het landelijke overleg van professionals in de tuberculosebestrijding. Voor een goede kwaliteit van de tuberculosebestrijding worden de (bestrijdings)taken uitgevoerd volgens de richtlijnen en protocollen van de CPT. Daarnaast voert de CPT onderzoek uit en geeft advies over het verbeteren van de tuberculosebestrijding in Nederland.