Een aanhoudende infectie met het Humaan papillomavirus (HPVhumaan papillomavirus) is de veroorzaker van onder meer baarmoederhalskanker. Sinds 2009 wordt in Nederland aan 12-jarige meisjes het HPV-vaccin aangeboden dat beschermt tegen de HPV-typen 16 en 18. Deze typen veroorzaken de meeste gevallen van baarmoederhalskanker. Tot 2013 kregen meisjes 3 inentingen. Omdat uit onderzoek bleek dat 2 inentingen ook voldoende bescherming gaven, krijgen meisjes vanaf 2014 twee inentingen.

De HPV2D-studie onderzoekt sinds 2014 de hoeveelheid en kwaliteit van de antistoffen na twee inentingen. Meisjes die geboren zijn in 2001 en twee keer ingeënt zijn, hebben inmiddels al zes keer een vragenlijst en een beetje bloed ingeleverd.

Tussentijdse resultaten HPV2D

98.1%* van de deelneemsters hebben twee jaar na hun inentingen voldoende antistofconcentratie in hun bloed (volgens de in eerder onderzoek vastgestelde minimale benodigde waarde). De kwaliteit van deze antistoffen was ook goed. Deze uitkomst komt overeen met resultaten van eerdere onderzoeken. Deze tussentijdse resultaten zijn in 2017 gepresenteerd tijdens een internationaal congres over HPVhumaan papillomavirus humaan papillomavirus en zijn ook gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift^.

Vier jaar na de inentingen zijn de antistofconcentraties nog steeds hoog#.

* Alle deelneemsters die minder antistoffen hadden ontwikkeld dan werd verwacht, zijn hierover geïnformeerd.

^Schurink-van 't Klooster TM, Donken R, Schepp RMrisicomanagement, van der Klis FRM, de Melker HE. Persistence of immune response following bivalent HPV vaccination: A follow-up study among girls routinely vaccinated with a two-dose schedule. Vaccine. 2018 NovNederlandse Orthopaedische Vereniging 26;36(49):7580-7587. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.10.018.

#Schurink-van ’t Klooster TM, De Melker HE. The National Immunisation Programme in the Netherlands: surveillance and developments in 2018-2019. RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-report 2019-0193.

De studie gaat nog door

Omdat we de mate van bescherming tegen HPV op langere termijn willen weten, zetten we het onderzoek nog een aantal jaren voort. Deelname aan dit vervolgonderzoek is uiteraard vrijwillig. Deelneemsters ontvangen automatisch een uitnodiging in maart.