De EMI Early Measles Immunisation (Early Measles Immunisation)-3 studie is een medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen. We onderzoeken het langetermijneffect van de vervroegde extra BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-vaccinatie (BMR-0). Deze vaccinatie werd tijdens de uitbraak van mazelen in 2013/2014 aangeboden aan kinderen tussen de 6 en 12 maanden oud. De EMI-3 studie is een vervolg op de BMR-0-EMI studie.

Waarom dit onderzoek?

Tussen mei 2013 en maart 2014 was er een mazelenepidemie in Nederland. Kinderen tussen de 6 en 12 maanden oud in gemeenten waar de vaccinatiegraad laag was, liepen meer risico op een infectie. Het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM adviseerde om deze groep te beschermen door hen een vervroegde extra vaccinatie tegen mazelen aan te bieden: de BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-0.

Het langetermijneffect van deze vervroegde extra vaccinatie was nog niet bekend. Daarom werd er een klinische studie opgezet: de EMI Early Measles Immunisation (Early Measles Immunisation) studie. Deze studie vergeleek de hoeveelheid antistoffen in het bloed van twee groepen kinderen. De BMR-0-groep bestond uit kinderen die de vervroegde extra vaccinatie tussen 6 en 12 maanden én de gebruikelijke vaccinatie op 14 maanden kregen. De controlegroep bestond uit kinderen die alleen de gebruikelijke vaccinatie op 14 maanden kregen.

Resultaten EMI studie

Bij het merendeel (88,5%) van de kinderen leidde de vervroegde extra vaccinatie tot de vorming van beschermende antistoffen na deze vaccinatie. Kort na het geven van de gebruikelijke vaccinatie op 14 maanden nam de hoeveelheid antistoffen verder toe. Dit is te zien bij 15.5 maanden in het figuur hieronder. Daarna daalde de hoeveelheid antistoffen in het bloed. Dit is te zien op de leeftijd van 2, 4 en 6-7 jaar in het figuur hieronder.

Deze afname is gebruikelijk, maar was sterker bij de kinderen die de vervroegde extra mazelenvaccinatie hadden ontvangen. Vooral bij kinderen die de vervroegde extra vaccinatie kregen op de leeftijd van 6-8 maanden.

Concentratie antistoffen tegen mazelen

Figuur 1. Concentratie antistoffen tegen mazelen
Paarse lijn BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-0 ontvangen tussen de 6-8 maanden
Groene lijn BMR-0 ontvangen tussen de 9-12 maanden
Oranje lijn BMR-0 ontvangen op de leeftijd van 14 maanden (controlegroep)

Waarom een vervolgonderzoek?

Omdat de antistoffen na een tijd afnemen, krijgen kinderen als ze 9 jaar worden weer een vaccinatie aangeboden. Dit is de BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-2-vaccinatie. We willen weten of de vervroegde extra vaccinatie (BMR-0) invloed heeft op de hoeveelheid antistoffen na deze BMR-2-vaccinatie. Daarom zijn we gestart met een vervolgonderzoek: de EMI Early Measles Immunisation (Early Measles Immunisation)-3 studie. Hiermee vervolgen we het onderzoek naar het langetermijneffect van de vervroegde extra vaccinatie.

Hoe gaat het vervolgonderzoek?

De hoeveelheid antistoffen na de BMR-2-vaccinatie meten we in het bloed van kinderen die deze vaccinatie hebben gekregen. Daarom willen we ongeveer 2 jaar na de BMR-2-vaccinatie een beetje bloed afnemen met een vingerprik. De deelnemende kinderen zijn dan 11 jaar.

Het onderzoek kunt u volledig zelf thuis doen. U vult samen met uw kind een digitale vragenlijst in. Ook neemt u 1 keer met een vingerprik bloed af bij uw kind.

Meedoen?

In de proefpersoneninformatiebrief vindt u meer informatie over het onderzoek. Heeft u een uitnodiging ontvangen voor dit onderzoek en wilt u meedoen? Meldt u dan aan via het aanmeldformulier: ‘Aanmeldformulier EMI-3 onderzoek 2024’. U krijgt dan per post een brief met de proefpersoneninformatie en een toestemmingsformulier. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. Deelnemers kunnen op ieder moment stoppen met het onderzoek.

Goedkeuring van het onderzoek

Het Centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, onderdeel van het RIVM Centrum Infectieziektebestrijding, doet het onderzoek. Dit onderzoek is goedgekeurd door de Medical research Ethics Committees United (MEC-U).

Algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek vindt u in de folder op deze website of op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO).

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de EMI-3 studie? Neem dan contact op met de onderzoekers van het RIVM via: BMR-nul-EMI@rivm.nl of 088 689 7312.