In de BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-3 studie worden jongvolwassenen gevaccineerd met het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Dit is de vaccinatie die ook gebruikt wordt bij vaccineren op 14 maanden en 9 jaar. In deze studie onderzoeken we of de extra BMR-vaccinatie een betere bescherming biedt tegen bof. Dit kunnen we onderzoeken door het meten van antistoffen en afweercellen tegen het bofvirus in bloed en speeksel. Vaccins kunnen bijwerkingen geven, die gewoonlijk licht en voorbijgaand van aard zijn. In dit onderzoek zullen ook de bijwerkingen van deze extra BMR-vaccinatie worden onderzocht. De BMR-3 studie wordt uitgevoerd van september 2016 tot december 2017.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp

Waarom dit onderzoek?

De afgelopen jaren zijn er wereldwijd (ook in Nederland) meerdere bofuitbraken geweest waarbij jongvolwassenen tussen de 18-25 jaar de bof kregen, ook al waren zij 2 keer gevaccineerd met het BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-vaccin. Met de uitkomsten van de studie kunnen we bepalen of een derde BMR-vaccinatie iemand bescherming kan bieden tegen bof als er een nieuwe bofuitbraak is, waardoor we kunnen voorkomen dat een uitbraak zich verder uitbreidt.

Wie doen er mee aan het onderzoek?

Voor het onderzoek worden mannen en vrouwen uitgenodigd in de leeftijd van 18-25 jaar, die in de juiste regio studeren. Het streven is om totaal 150 personen te laten deelnemen aan de BMR-3 studie. De deelnemers moeten gezond zijn en eerder 2 BMR-vaccinaties hebben ontvangen volgens het Rijksvaccinatieprogramma (op 14 maanden en 9-jarige leeftijd). Vrouwelijke deelnemers mogen niet zwanger zijn of borstvoeding geven.

Het onderzoek

Deelnemers aan het onderzoek bezoeken binnen 1 jaar 3 keer de onderzoekslocatie. Deze locatie ligt in of rondom de universiteit of school waar de deelnemer studeert. Tijdens het eerste bezoek wordt de deelnemer gevaccineerd met het BMR-vaccin, daarnaast wordt er bloed en speeksel afgenomen. Vrouwelijke deelnemers worden voorafgaand aan de vaccinatie getest op zwangerschap, omdat een eventueel risico van het BMR-vaccin voor het ongeboren kind niet kan worden uitgesloten. De eerste 2 weken na de vaccinatie vult de deelnemer een dagboekje in waarbij de eventuele bijwerkingen van de vaccinatie worden genoteerd, en wordt de deelnemer gevraagd om 1 keer met behulp van een vingerprikker zelf bloed af te nemen. Tijdens het tweede en derde bezoek wordt alleen bloed en speeksel afgenomen. Meer informatie over het onderzoek is te vinden in de deelnemersinformatie.

Betrokken instanties

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) financiert dit onderzoek.

De studie is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie (METC medisch-ethische toetsingscommissie (medisch-ethische toetsingscommissie)) Noord Holland.

Het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp coördineert de werving en de bezoeken van de deelnemers. Het RIVM voert de laboratorium analyses uit om de afweer tegen het bofvirus te kunnen bepalen in het bloed en speeksel.

Instructie voor het afnemen van vingerprikbloed