Jongeren uitgenodigd voor vaccinatie en hun ouders

In 2018 en 2019 ontvingen jongeren geboren in 2001 t/m 2005 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken-ACWY. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vindt het belangrijk om jongeren en hun ouders goed te kunnen ondersteunen in hun behoefte aan informatie over deze vaccinatie. Met het PIOM-onderzoek (passende informatie over meningokokken) onderzochten wij de informatiebehoeften over de meningokokkenziekte en de meningokokkenvaccinatie.

Zorgprofessionals met adviesrol

Als jongeren en hun ouders vragen hebben over meningokokkenziekte en/of de vaccinatie komen ze mogelijk bij huisartsen, jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen voor advies. Wij wilden graag inzicht krijgen in de advisering van deze zorgprofessionals en eventuele wensen voor aanvullende informatie over meningokokken en vaccinatie.

Opzet onderzoek: interviews en vragenlijsten

Het PIOM-onderzoek bestaat uit interviews met jongeren die uitgenodigd werden voor vaccinatie tegen meningokokken-ACWY en hun ouders, huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. De interviews vonden plaats in het voorjaar van 2018. Deze interviews werden opgevolgd door online vragenlijsten onder een grotere groep mensen in de zomer van 2018.

Resultaten

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij de communicatie door het RIVM over meningokokken en vaccinatie tegen meningokokken-ACWY evalueren en mogelijk verbeteren. De resultaten worden verder gebruikt voor publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. De eerste wetenschappelijke publicaties van dit onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2020. 

Contact 

piom.onderzoek@rivm.nl

Dit PIOM-onderzoek maakt deel uit van het project No Panic. Dit project is onderdeel van het speerpunt Risicocommunicatie uit het  Strategisch Pogramma RIVM