Op deze pagina staan feiten en cijfers over ernstige machineongevallen. Ongevallen waarbij een medewerker letsel oploopt door contact met de bewegende delen van een machine.

Het gaat om feiten en cijfers over aantallen, gevolgen en (achterliggende) oorzaken. Wat is er gebeurd en waar ging het mis? Dit soort ongevallen zijn in de helft van de gevallen zo ernstig dat het slachtoffer een of meerdere ledematen kwijt raakt.

Thumbnail

Tussen 1999 en 2014 waren er meer dan 6.600 van dit soort machineongevallen. Dat zijn er gemiddeld meer dan 400 per jaar.

Bij 7 op de 10 slachtoffers leidde het ongeval tot permanent letsel. En in ruim de helft van de ongevallen raakt het slachtoffer een of enkele ledematen kwijt.

Thumbnail

 

Thumbnail

 

Waar gaat het mis?

Een ongeval heeft vaak meerdere achterliggende oorzaken. Er gaan meer dingen mis. Bij machineongevallen gaat er in bijna alle gevallen iets mis met de fysieke afscherming van de machine. Het kan zijn dat er helemaal geen afscherming aanwezig is. Of de afscherming is kapot of door de medewerker verwijderd. Bij 47% van de ongevallen ging er iets mis met de lichaamsbalans of het bewustzijn van de medewerker. Hij verliest bijvoorbeeld zijn evenwicht of voelt zich niet goed.

Thumbnail

 

Bij 26% van de ongevallen heeft de medewerker de gevarenzone bewust genegeerd. Daar komt nog bij dat in 89% van die gevallen de medewerker bewust met lichaamsdelen dicht bij de bewegende delen van de machine komt. In bijna 10% van de ongevallen staat de machine in eerste instantie uit als het ongeval gebeurt.