Een arbeidsongeval is een ongeval door of tijdens het uitoefenen van betaald werk. Dat kan zijn in een bedrijf, op een (bouw)locatie, op het land of boerenerf, bij het werk aan de weg, bruggen, op het water, etcetera. Sommige ongevallen zijn zo ernstig dat het slachtoffer overlijdt, blijvend letsel oploopt of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Op verschillende manieren helpt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te leren van ongevallen om herhaling te voorkomen.

Drieluik ongevallen: verhalen, feiten en safety checks

Hieronder vindt u informatie over vier soorten ongevallen. De informatie over deze ongevallen bestaat uit drie onderdelen: verhalen, feiten en safety checks.

De verhalen zijn gebaseerd op de werkelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat verhalen een groter effect hebben op gedragsverandering dan berichten met alleen droge feiten en cijfers. Ze zorgen voor herkenning. De verhalen in combinatie met feiten en cijfers zet mensen eerder aan tot actie. En de safety checks geven concrete tips om bepaalde ongevallen te voorkomen.

Kortom: het 'drieluik' verhalen, feiten en safety checks biedt herkenbare, toegankelijke én onderbouwde informatie die u kan helpen om de werkvloer nog veiliger te maken.

Vallen van ladders

Man op ladder

Vallen van ladders

Besloten ruimte

man in put

Besloten ruimte

Machineongevallen: hete oppervlakken

Machineongevallen: hete oppervlakken

Lerenvoorveiligheid.nl

In het voorjaar van 2019 lanceerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de website lerenvoorveiligheid.nl. Hierop vindt u informatie over ongevallen en hun oorzaken. Om te beginnen met informatie over ongevallen in verschillende sectoren in Nederland. Wat voor type ongevallen gebeuren er in de sector, wat zijn de gevolgen van deze ongevallen en wat zijn de belangrijkste oorzaken?

We besteden ook aandacht aan maatschappelijke ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor veiligheid. Stap voor stap wordt de informatie op lerenvoorveiligheid.nl uitgebreid. Met gegevens over oorzaken van allerlei type ongevallen zoals aanrijdingen. En met lessen die we trekken uit onze verdiepende onderzoeken, zoals de lessen uit het onderzoek naar machineongevallen en ongevallen bij flexwerkers in Nederland.

lees meer

Leren van beroepsziekten

 Jaarlijks zijn er duizenden mensen met een aandoening die in hoofdzaak wordt veroorzaakt door werk of arbeidsomstandigheden. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van beroepsziekten biedt kansen om ze eerder en beter te herkennen. De kennis en achtergronden op het gebied van arbeidsongevallen zijn ook bruikbaar voor beroepsziekten. Beter inzicht in de oorzaken van het ontstaan van beroepsziekten biedt kansen om ze eerder en beter te herkennen. Het maakt het mogelijk te leren van beroepsziekten en beter maatregelen te nemen om beroepsziekten te voorkomen.

Infographics over ongevallen

Er zijn infographics over de volgende onderwerpen:

- de top 3 ernstige ongevallen in Nederland;
- de top 4 sectoren met de meeste ongevallen;
- feiten en cijfers over ernstige machineongevallen;
- de top 3 ernstige ongevallen in de agrarische sector;
- de top 3 ernstige ongevallen in de bouw.

Gebruik van de infographics is toegestaan met bronvermelding.

naar de infographics