Wat is belangrijk om vlak voor een bepaalde taak nog even te checken?

Lees op deze pagina ter inspiratie de belangrijkste checks om ongevallen met bewegende delen van machines te voorkomen.

1.    Zet de machine uit

Het uitzetten (en eventueel het laten uitlopen) van de machine zorgt ervoor dat er geen onderdelen van de machine in beweging zijn waarmee een medewerker in contact kan komen.

2.    Beveilig de machine tegen ongewenst opstarten

De belangrijkste oorzaak van machineongevallen is dat een uitgeschakelde machine ineens weer opstart. Zorg dat u er zeker van bent dat dit niet mogelijk is.

3. Zorg ervoor dat niemand de machine ongewenst kan opstarten

Zorg ervoor dat de machine niet (ongewild) door anderen kan worden opgestart.

 

*Deze checks dienen ter inspiratie en zijn niet toegespitst op uw eigen werkomgeving. Werk daarom altijd op basis van een taakgerichte risico-inventarisatie en evaluatie die speciaal is voor uw bedrijf en omstandigheden. Let er ook op dat u bevoegd bent om het werk uit te voeren en hiervoor goed getraind bent. Kijk voor tips bij het maken van een risico-inventarisatie op arboportaal of bij uw eigen brancheorganisatie.