Lees op deze pagina ter inspiratie de belangrijkste laatste minuut checks om ongevallen waarbij mensen in contact komen met de hete oppervlakken van machines te voorkomen. Wat kunnen uw medewerkers het beste nog even checken voordat zij aan hun klus beginnen?

De onderstaande laatste minuut checks zijn inspiratie en zijn niet toegespitsts op een eigen werkomgeving. Werk altijd op basis van een taakgerichte risico-inventarisatie en evaluatie die speciaal is voor jouw bedrijf en omstandigheden. Let er ook op dat je bevoegd bent om het werk uit te voeren en hiervoor goed getraind bent. Kijk voor tips bij het maken van een risico-inventarisatie op arboportaal of vraag het na bij je brancheorganisatie.

Bedenk van tevoren of het écht nodig is om in de buurt van het hete of koude onderdeel aan het werk te gaan. Contoleer of het mogelijk is om de temperatuur aan te passen.

1.    Blijf uit de gevarenzone

De gevarenzone is het gebied waar u in contact kunt komen met hete of koude onderdelen of oppervlakken. Kom niet in de gevarenzone als het niet echt nodig is. Verwijder geen hekjes, kappen of andere afschermingsonderdelen.

2.    Houd afstand van de koude of hete onderdelen of oppervlakken

Ga na welke onderdelen heel heet of heel koud zijn en houd hiervan voldoende afstand.

3.    Zorg voor een stabiele en praktische werkplek

Bij veel ongevallen in besloten ruimtes is de ventilatie in de ruimte onvoldoende of is er iets mis met de toevoer van schone ademlucht. De ventilatie is bijvoorbeeld niet (meer) goed aangesloten of staat uit.