De informatie op deze pagina's gaat over ernstige ongevallen waarbij een medewerker letsel oploopt door contact met de hete oppervlakken van bijvoorbeeld een machine.

Feiten en cijfers

Op deze webpagina staan feiten en cijfers over ernstige ongevallen op het werk waarbij een medewerker letsel heeft opgelopen door contact met een heet oppervlak. Ook contact met (gecontroleerd) open vuur, zoals een brander in een keuken, wordt hier meegenomen.Het zijn feiten en cijfers over aantallen, gevolgen en achterliggende oorzaken van de ongevallen. Wat is er gebeurd en waar ging het mis?

Verhalen

Op deze webpagina staan waargebeurde verhalen over ongevallen op het werk waarbij medewerkers letsel opliepen door contact met hete oppervlakken van bijvoorbeeld machines, ovens, et cetera. De voorbeelden zijn op twee manieren beschreven: een feitelijke beschrijving van een casus en een persoonlijk (geanonimiseerd) verhaal dat is gebaseerd is op de werkelijkheid.

Laatste minuut checks

Lees op deze pagina ter inspiratie de belangrijkste laatste minuut checks om ongevallen waarbij mensen in contact komen met de hete oppervlakken van machines te voorkomen. Wat kunnen uw medewerkers het beste nog even checken voordat zij aan hun klus beginnen?