‘Agenda proefdiervrije innovaties in het regulatoire veld’. Dat is de titel van de agenda die moet leiden tot een proefdiervrije veiligheidsbeoordeling van stoffen. Het RIVM heeft deze agenda opgesteld in samenwerking met Nederlandse vertegenwoordigers van private partijen, maatschappelijke organisaties, beoordelende instanties, overheidsorganisaties en kennisinstellingen.

De belangrijkste uitgangspunten voor deze agenda zijn innovatie, veiligheid en dierenwelzijn. Met proefdiervrije innovaties streeft Nederland naar kwalitatief beter onderzoek en een verhoging van de veiligheid en gezondheid voor mens, dier en/of ecosysteem. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een steeds lager gebruik van proefdieren en stimulering van economische groei. Met de restrictie dat proefdiervrije innovaties alleen ingezet worden als het niveau van veiligheid minimaal gelijk blijft. Op de kortere termijn is volledige vervanging nog niet mogelijk. Daarom blijft inzet op verfijning en vermindering van dierproeven noodzakelijk. 

Om voortvarend aan de slag te gaan is een forse investering van de betrokken partijen in commitment, coördinatie, continuïteit, communicatie, coöperatie en cost (kosten) nodig. De overgang naar een veiligheidsbeoordeling van stoffen op basis van proefdiervrije innovaties moet voltrokken worden in een complex internationaal veld. RIVM adviseert te starten met het ontwikkelen van een nieuwe benadering voor veiligheidsbeoordeling gebaseerd op proefdiervrije innovaties in nauwe samenwerking met andere, internationale, partners. Verder pleit het RIVM onder andere voor het creëren van een informatieportaal voor proefdiervrije innovaties en het inrichten van netwerkorganisaties. Deze zijn gericht op het versnellen en versterken van ontwikkeling én implementatie van proefdiervrije innovaties op regionale, nationale en internationale niveaus.

De Agenda proefdiervrije innovaties in het regulatoire veld is opgesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is onderdeel van het Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (Transitietraject Proefdiervrije Innovatie)).  

Nationaal congres TPI

Nederland wil zich inzetten voor proefdiervrije innovaties in alle onderzoeksgebieden. Dat gaat niet vanzelf. En het is bij uitstek niet een klus voor één enkele partij, maar voor de wetenschap, industrie, overheid en samenleving tezamen. Het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (toen nog Economische Zaken), ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)), het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (Nationaal Comité advies dierproevenbeleid)) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) organiseerden op 27 juni 2017 een nationaal congres  hierover.

Beelden congres

Bekijk hier de beelden van het ochtendprogramma.