Nederland is in januari begonnen met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. De komende maanden worden stapsgewijs nieuwe groepen mensen uitgenodigd om zich te laten inenten. Het is belangrijk om te weten of mensen na inenting inderdaad een goede afweer opbouwen tegen het virus. Zo verzamelen we informatie over hoe goed mensen beschermd zijn tegen het virus. Dit wordt onderzocht door het RIVM.

Om dit te onderzoeken worden mensen uit verschillende leeftijdsgroepen uitgenodigd. We beginnen met mensen van 50 jaar en ouder, die  al jaren meedoen aan de Doetinchem Studie. Dit is een studie waarin het RIVM al meer dan 30 jaar de gezondheid van een groep willekeurig gekozen volwassen Nederlanders uit Doetinchem volgt. Het extra onderzoek naar de afweer tegen het coronavirus door vaccinatie heet: Vaccinaties tegen het coronavirus en Immuniteit binnen het Doetinchem Onderzoek (VIDO). Deelnemers uit de Doetinchem Studie  van 50 jaar en ouder ontvangen begin maart een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek.  

De coronavaccinatie beschermt mensen tegen ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. Het is alleen nog niet duidelijk hoe de afweer wordt opgebouwd, hoe lang mensen beschermd zijn en hoe verschillend  mensen van dezelfde leeftijd reageren. Dit bestuderen we in het VIDO onderzoek waar mensen uit de Doetinchem Studie aan kunnen meedoen, omdat er veel informatie is over de gezondheid van de deelnemers over lange tijd. 

Hoe werkt het?

Mensen die een uitnodiging ontvangen kunnen zich aanmelden met behulp van de antwoordkaart of via het digitale aanmeldformulier. Vervolgens ontvangen de deelnemers een pakketje thuis met alle materialen. Naast de vraag een toestemmingsformulier te tekenen, wordt er gevraagd zelf wat bloed af te (laten) nemen met een vingerprik. Het invullen van de vragenlijst en het afnemen van de vingerprik gebeurt op zes verschillende tijdstippen verspreid over een jaar. De eerste keer is vlak voordat de deelnemers hun eerste coronavaccinatie krijgen. Als deelnemers hun eerste of zelfs tweede vaccinatie al  hebben ontvangen kunnen ze later starten. Dat is geen probleem.

Mensen kunnen vanuit huis meedoen aan het onderzoek, ze hoeven niet naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-locatie te komen zoals bij de Doetinchem Studie. Meedoen is alleen mogelijk als mensen zich ook daadwerkelijk laten inenten. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. 

Digitale aanmeldformulier

U kunt helaas niet meer meedoen. De inschrijving is gesloten, deelnemers konden zich hiervoor tot 30 juli 2021 aanmelden.

Over medisch wetenschappelijk onderzoek

Ieder onderzoek waarbij aan deelnemers gevraagd wordt om lichaamsmateriaal, zoals bloed af te staan wordt door een METC medisch-ethische toetsingscommissie (medisch-ethische toetsingscommissie) (Medisch-Ethische Toetsings Commissie) getoetst. METC Utrecht heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Wil je meer informatie over het meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek?

Contact voor deelnemers

Voor  vragen over het VIDO-onderzoek kun deelnemers een e-mail sturen naar VIDO@rivm.nl