Nederland is in januari 2021 begonnen met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. Daarna zijn er nog meerdere booster- en hervaccinaties geweest. Het is belangrijk om te weten of mensen na vaccinatie inderdaad een goede afweer opbouwen tegen het virus. Zo verzamelen we informatie over hoe goed mensen beschermd zijn tegen het virus. Dit wordt in meerdere onderzoeken bestudeerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Voor dit onderzoek zijn mensen van 52 tot 90 jaar oud uitgenodigd die al jaren meedoen aan de Doetinchem Studie. Dit is een studie waarin het RIVM al meer dan 30 jaar de gezondheid van een groep volwassen Nederlanders uit Doetinchem volgt. Het extra onderzoek naar de afweer tegen het coronavirus door vaccinatie heet: Vaccinaties tegen het coronavirus en Immuniteit binnen het Doetinchem Onderzoek (VIDO). Deelnemers uit de Doetinchem Studie van 52 jaar en ouder ontvingen in maart 2021 een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Ongeveer 1300 deelnemers zijn gestart met hun deelname aan het onderzoek. Daarnaast is er een kleine groep deelnemers woonachtig in verpleeghuizen uitgenodigd. Deze mensen hebben vaak een zwakkere gezondheid en zijn daarom ook erg belangrijk om mee te nemen in dit onderzoek.

De coronavaccinatie beschermt mensen tegen ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2. In het VIDO onderzoek bekijken we hoe de afweer wordt opgebouwd na de verschillende vaccinaties, hoe lang mensen beschermd zijn en hoe verschillend mensen van dezelfde leeftijd reageren.  Omdat er veel informatie is over de gezondheid van deze deelnemers over lange tijd, kunnen we de gezondheidsstatus van deze mensen vergelijken met de opbouw van de afweer na de coronavaccinaties.

De VIDO studie is gestart in maart 2021 en de laatste bloedafname was in september/oktober 2023, daarna was de studie grotendeels afgerond. De kleine groep deelnemers woonachtig in verpleeghuizen hebben de laatste bloedafname in november 2024, waarna de studie volledig voltooid is.

Hoe werkte het?

Deelnemers ontvingen een pakketje thuis met alle materialen, waaronder een prikset om bloed af te nemen met een vingerprik en een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst en het afnemen van de vingerprik gebeurde op verschillende tijdstippen verspreid over 2.5 jaar. De eerste bloedafname was vlak voordat de deelnemers hun eerste coronavaccinatie kregen. De laatste afname was een jaar na laatste vaccinatie.

Mensen deden vanuit huis mee aan het onderzoek, ze hoefden niet naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-locatie te komen zoals bij de Doetinchem Studie. Meedoen was alleen mogelijk als mensen zich ook daadwerkelijk lieten vaccineren. Deelname aan het onderzoek was vrijwillig.

Resultaten

Door de uitkomsten van de verschillende onderzoeken, waaronder het VIDO-onderzoek, te combineren hebben we door de tijd heen antwoord kunnen geven op verschillende vragen.  Bekijk hier de resultaten.

Over medisch wetenschappelijk onderzoek

Ieder onderzoek waarbij aan deelnemers gevraagd wordt om lichaamsmateriaal, zoals bloed af te staan wordt door een METC medisch-ethische toetsingscommissie (medisch-ethische toetsingscommissie)  (Medisch-Ethische ToetsingsCommissie) getoetst. METC Utrecht heeft dit onderzoek goedgekeurd.
Wil je meer informatie over het meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek?

Contact voor deelnemers

Voor vragen over het VIDO-onderzoek kunnen deelnemers een e-mail sturen naar VIDO@rivm.nl.