Op deze pagina vindt u informatie voor vluchtelingen uit Oekraïne over infectiezieken, tuberculose, vaccinaties en bevolkingsonderzoeken. 

Bevolkingsonderzoek naar kanker

Heeft u zich ingeschreven in de gemeente waar u verblijft? Dan kan het zijn dat u een uitnodiging krijgt voor een bevolkingsonderzoek naar kanker. Dat gaat automatisch. U hebt recht op deelname aan een bevolkingsonderzoek. Maar u kunt de keuze om wel of niet deel te nemen ook voorlopig uitstellen. Er is geen medische noodzaak om direct deel te nemen.

Bevolkingsonderzoek naar kanker voor vluchtelingen uit Oekraïne