Volgens welke methode zijn Nutri-Score-afkappunten overgenomen als grenswaarden? 

De grenswaarden voor zout, verzadigd vet, suiker en vezel zijn, waar mogelijk, in lijn gebracht met de nieuwe afkappunten van Nutri-Score. Een grenswaarde is aangepast bij een verschil van maximaal 3 procent met het dichtstbij gelegen Nutri-Score-afkappunt voor de betreffende voedingsstof. Grenswaarden zijn hierdoor naar boven, naar beneden of niet bijgesteld. 

Waarom zijn niet alle grenswaarden omgezet naar Nutri-Score-afkappunten? 

Randvoorwaarden voor het omzetten van grenswaarden naar Nutri-Score-afkappunten zijn: (1) het systeem van trapsgewijze grenswaarden blijft in stand en (2) grote veranderingen in grenswaarden zijn beperkt. De grenswaarden zijn bepaald op basis van de samenstelling van de producten binnen het productaanbod van Nederlandse supermarkten. Bovendien zijn de grenswaarden afgestemd met expert-levensmiddelentechnologen op haalbaarheid en zijn bepaalde fabrikanten al gestart met productverbetering. Het verschil van maximaal 3 procent is vastgesteld door de werkgroep Criteria en Monitoring op basis van doorrekeningen van het RIVM met gegevens uit de Levensmiddelendatabank. 

Waarom zijn er nu grenswaarden voor zout en niet meer voor natrium? 

Voor bedrijven kan het eenvoudiger zijn als de grenswaarden van de NAPV Nationale Aanpak Productverbetering (Nationale Aanpak Productverbetering) en Nutri-Score beide in de vorm van het zoutgehalte opgesteld zijn. Eerder waren de grenswaarden voor beide systemen berekend als het natriumgehalte. Bovendien werken fabrikanten vaak met het zout- in plaats van het natriumgehalte, omdat zij het zoutgehalte verplicht op het etiket van voedingsmiddelen moeten vermelden. 

Waardoor zijn de grenswaarden van bepaalde voedingsmiddelengroepen veranderd? 

De grenswaarden voor zout, verzadigd vet, suiker en/of vezel van verschillende voedingsmiddelengroepen zijn bijgesteld ten opzichte van de eerder gepubliceerde grenswaarden. Dit is te verklaren door verschillende factoren, namelijk: 1) aanpassing van grenswaarden naar Nutri-Score-afkappunten; 2) grenswaarden voor zout in plaats van natrium; 3) nieuwe ondergrenzen voor zout en suiker binnen Nutri-Score; 4) afronding van grenswaarden volgens de Europese Leidraad en 5) uitbreiding van de dataset van 2020. 

Wat zijn de effecten van de aanpassingen op de grenswaarden? 

Het gevolg van het doorvoeren van de bovengenoemde aanpassingen is dat per subgroep ten minste 1 grenswaarde is veranderd (hoger of lager). In de meeste gevallen is de verandering kleiner dan 5 procent. Voor subgroepen met grenswaarden voor verzadigd vet zijn er relatief grote verschillen tussen de nieuwe en de eerder gepubliceerde grenswaarden als gevolg van afronding op groter detailniveau. De uitbreiding van de dataset heeft het meeste effect op de grenswaarden van enkele relatief kleine voedingsmiddelengroepen en/of groepen bestaande uit producten met relatief grote verschillen in samenstelling.