In het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit ( LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit)) worden de concentraties in lucht en regenwater van ammoniak en ammonium en stikstofoxiden en nitraten gemeten. In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden ( MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)) worden ammoniakconcentraties in Natura 2000-gebieden gemeten.

Daarnaast worden er droge depositiemetingen uitgevoerd op enkele locaties; de meeste hiervan bevinden zich in Natura2000-gebieden.