In het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit)) worden de concentraties in lucht en regenwater van ammoniak en ammonium en stikstofoxiden en nitraten gemeten. In het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)) worden ammoniakconcentraties in Natura 2000-gebieden gemeten.

Daarnaast worden er droge depositiemetingen uitgevoerd op enkele locaties; de meeste hiervan bevinden zich in Natura2000-gebieden.