WaterSNIP staat voor Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma. Het is een innovatieprogramma van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid)). Op dit moment worden in het LMM jaarlijks duizenden chemische analyses in het lab verricht op monsters die in het veld zijn genomen. Tegelijkertijd gaan de technologische ontwikkelingen door en komen er steeds meer mogelijkheden om automatisch de milieukwaliteit te meten met sensoren.

WaterSNIP is een vierjarig programma (2019 – 2022). In deze periode onderzoeken we hoe sensoren en andere innovaties kunnen bijdragen aan de monitoring van de waterkwaliteit in het LMM. Hiermee wordt het LMM toekomstbestendig.

RIVM is initiatiefnemer van WaterSNIP, maar de nadruk ligt sterk op samenwerking met andere partijen. Het is nuttig en leerzaam om kennis te delen en samen pilots uit te voeren. Bovendien kunnen we zo de nieuwe meetmethode afstemmen met meetnetbeheerders. Zo kan WaterSNIP zorgen voor harmonisatie tussen meetnetten.

De samenwerking binnen WaterSNIP wordt georganiseerd binnen de Deelnemersgroep. Ieder jaar organiseren we een aantal bijeenkomsten rond een thema zoals fosfaatsensoren of een uniforme meetmethode.

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar lmm@rivm.nl.