In het najaar 2018 en voorjaar 2019 zijn er WaterSNIP bijeenkomsten met een inhoudelijk thema georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn gericht op kennisontwikkeling en het signaleren van gemeenschappelijke doelen en ontwikkelingsbehoeften. In deze themabijeenkomsten zitten verschillende partijen om de tafel. Denk hierbij aan: marktpartijen, onderzoeksinstituten, waterschappen, provincies, ministeries van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en I&W Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat) en land- en tuinbouworganisaties. Meer informatie over wat er wordt besproken in de themabijeenkomsten is hieronder te vinden in de verslagen per bijeenkomst. Ook in 2020 worden er weer bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemersgroep.

Deelnemersbijeenkomst: Uniforme werkwijze voor meten met sensoren

Deelnemersbijeenkomst: Voorbeelden uit de praktijk

Deelnemersbijeenkomst: Ruimtelijke sensoren

Deelnemersbijeenkomst: Fosfaatsensor onder de loep