In het najaar 2018 en voorjaar 2019 zijn er WaterSNIP bijeenkomsten met een inhoudelijk thema georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn gericht op kennisontwikkeling en het signaleren van gemeenschappelijke doelen en ontwikkelingsbehoeften. In deze themabijeenkomsten zitten verschillende partijen om de tafel. Denk hierbij aan: marktpartijen, onderzoeksinstituten, waterschappen, provincies, ministeries van LNVMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en I&WMinisterie van Infrastructuur & Waterstaat en land- en tuinbouworganisaties. Meer informatie over wat er wordt besproken in de themabijeenkomsten is hieronder te vinden in de verslagen per bijeenkomst. Ook in 2020 worden er weer bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemersgroep.