08-06-2020 Webinar Deelnemersgroep WaterSNIP: "Nitraat meten met sensoren"

We willen graag de themabijeenkomst “Nitraat meten met sensoren” die we gepland hadden voor 9 april omvormen naar een webinar op maandag 8 juni van 13:00 - 14:30 uur. 

De bijeenkomst vindt plaats via GoToWebinar en tzt sturen we een link hiervoor en een agenda. Het thema blijft hetzelfde met ook dezelfde presentaties als oorspronkelijk gepland. We houden het iets korter en proberen het interactief te maken (hierover ook later meer). De borrel en de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-excursie houden jullie te goed voor een volgende keer!

Het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst bestaat uit drie delen:

  • We hebben drie sprekers uitgenodigd om een pitch te houden over beschikbare technieken om automatisch nitraat te meten: de UVultraviolet-methode, de Ion Selectieve elektrode en de auto-analyser.
  • We koppelen het gebruik van nitraatsensoren aan het werkdocument “Uniformeren Sensoren Waterkwaliteit” dat we hebben opgesteld na de vorige bijeenkomst. We presenteren de hoofdpunten hierin en maken afspraken voor het vervolg.
  • We gaan een plan uitwerken voor een gemeenschappelijke meetcampagne met nitraatsensoren op het meetponton van Rijkswaterstaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met lmm@rivm.nl


19-05-2020 Artikel over Sorbicellen in het LMMLandelijk Meetnet effecten Mestbeleid nieuws van april

In de recent verschenen nieuwsbrief van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid staat een artikel over Sorbicellen: een passieve methode om de gemiddelde waterkwaliteit te bepalen. Lees het artikel hier


20-04-2020 Nieuwsbericht: Sensor brengt waterkwaliteit nauwkeuriger in beeld

Op de website van het project Koeien & Kansen staat een nieuwsbericht over het meten van de waterkwaliteit met sensoren. Lees het nieuwsbericht hier


26-11-2019 Deelnemersbijeenkomst: meten met sensoren

Op 26 november vond in Utrecht de WaterSNIP Deelnemersgroep themabijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst hebben we de mogelijkheden verkend om een uniforme werkwijze voor meten met sensoren in te voeren. Het maken van afspraken draagt bij aan de kwaliteit van de metingen en lijkt onmisbaar indien de metingen aan elkaar gerelateerd gaan worden.  Lees meer in het volledig verslag.


20-11-2019 Aankondiging Deelnemersbijeenkomst: Werksessie Meetprotocol Watersensoren

Komende dinsdagmiddag 26 november WaterSNIP bijeenkomst in Utrecht. We gaan in een werkbijeenkomst een aanzet maken voor een meetprotocol waterkwaliteitsensoren. Waar hou je allemaal rekening mee bij de installatie, schoonmaken, ijken en data uniformiteit? Heb je zin om mee te denken? Link naar LinkedIn


17-10-2019 Deelname aan de innovatiemiddag monitoring waterkwaliteit 

We hebben deelgenomen aan de innovatiemiddag monitoring waterkwaliteit in Wageningen op 17 oktober. Hieraan deden 6 instituten actief mee en er waren ruim 100 deelnemers. Samen met Deltares organiseerden we vier keer de sessie “Harmonisatie van metingen met sensoren”. In deze sessie lieten we zien wat de kracht is van continu meten, wat de mogelijkheden nu al zijn en probeerden we een aanzet te maken naar afspraken hoe te meten. We probeerden zoveel mogelijk informatie te verzamelen bij de deelnemers door te vragen naar zaken die zeker in een meetprotocol moeten komen. In november organiseren we een eigen WaterSNIP sessie en hier proberen we de alles wat we opgehaald hebben te combineren tot een concept meetprotocol. Spannend hoe ver we hiermee gaan komen.


17-09-2019 Nieuwe huisstijl !

We hebben besloten om de huisstijl aan te passen, dit om de herkenbaarheid te vergroten. Zie hieronder het resultaat:

hemelblauwe voorkant power point presentatie met afbeelding van de watersnip vogel

 

 

 

 


16-04-2019 Deelnemersbijeenkomst: Voorbeelden uit de praktijk 

Donderdag 16 april was de derde themabijeenkomst voor de Deelnemersgroep van WaterSNIP. Het thema van deze bijeenkomst was “voorbeelden uit de huidige praktijk”. In de vorige bijeenkomsten hebben we ons op de toekomst gericht met oppervlaktewater (fosfaat sensor) en grondwater (ruimtelijke methodes). Aangezien het delen van kennis een belangrijk doel is voor de groep, hebben we deze keer ervaringen gedeeld met continu metingen die nu al plaatsvinden. De pitches werden verzorgd door het Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap de Dommel. Daarnaast presenteerde Rijkswaterstaat de resultaten van een onderzoek naar de behoefte aan online meten van de waterkwaliteit. Dit sloot aan bij de mini-enquête die we onder de deelnemers voor de bijeenkomst hadden verspreid. Link naar het volledige verslag


24-01-2019 Deelnemersbijeenkomst: Ruimtelijke sensoren 

24 januari hebben we een bijeenkomst georganiseerd van de WaterSNIP Deelnemersgroep. Deze is opgericht om kennis te delen en samen de nieuwe meetmethode met sensoren te ontwikkelen. De bijeenkomst stond in het teken van ruimtelijke sensoren. Dit thema werd vanuit drie gezichtspunten besproken in drie presentaties: Satellieten door National Space Office, Geofysica door Deltares en Precisielandbouw door de WURWageningen University & Research.  Wat betreft kennisdelen was deze bijeenkomst geslaagd, wat betreft samen meten zullen we stappen moeten zetten om meer response uit de groep te vevaccineffectiviteitrkrijgen en het samen meten een impuls te geven. Link naar het volledige verslag.


13-11-2018 Deelnemersbijeenkomst: Fosfaatsensor onder de loep

De deelnemersgroep WaterSNIP is opgericht om in gezamenlijkheid met verschillende
partijen (meetnetbeheerders, onderzoek en beleid) een nieuwe meetmethode te
ontwikkelen waarmee effectievere monitoring van de waterkwaliteit mogelijk is door de
inzet van innovatieve technologie. De bijeenkomsten worden georganiseerd rond een
inhoudelijk thema. Dit was, na het startoverleg van eind mei, het eerste overleg. Het
thema van deze bijeenkomst was fosfaatsensoren.
Bij deze eerste bijeenkomst waren 16 deelnemers, een mooie dwarsdoorsnede van beleid
en onderzoek binnen de monitoring van de waterkwaliteit in Nederland. Ten opzichte van
de startbijeenkomst waren er een aantal nieuwe deelnemers maar ook een paar
afmeldingen. Link naar het volledige verslag.