Kun je rabiës krijgen na het eten van hondenvlees? Een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) belt naar de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) van het RIVM met een wonderlijke vraag. Een man die naar China op vakantie wilde, had zich op het reizigersspreekuur gemeld. Eén van zijn wensen was om in China hond te eten en hij vroeg zich af of hij daardoor rabiës kan krijgen. En zo ja, kan hij zich laten vaccineren? De GGD vraagt zich af of deze transmissieroute via eten bekend is en - terzijde - of de vraag in aanmerking komt voor ‘Vraag uit de praktijk’ in het Infectieziekten Bulletin?

content

Auteur(s): T. Oomen, K. Kampman

Infectieziekten Bulletin: september 2015, jaargang 26, nummer 7

Transmissieroute rabiës

Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, is een dodelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Er zijn verschillende manieren om rabiës te krijgen. De meest bekende overdrachtsroute van het virus is via speeksel tijdens een beet of krab van een besmet dier of mens. 95% van alle rabiësbesmettingen worden veroorzaakt door honden. De kans op besmetting na een beet van een hond met rabiës is 20%. Het virus kan ook het lichaam binnenkomen via kleine wondjes in de huid. Verder kun je besmet raken via de onbeschadigde! slijmvliezen in mond, neus en ogen. Er zijn enkele gevallen beschreven van patiënten die besmet werden na transplantatie van een besmet ooghoornvlies of ander besmet orgaan. En, tenslotte, in laboratoria kan besmetting via aërosolvorming optreden. Maar besmetting door het eten van besmet hondenvlees?

Op de website van de World Health Organization (WHO World Health Organization (World Health Organization)) is staat dat het slachten van met rabiësvirus besmette dieren mogelijk een bron van besmetting kan zijn. Daarentegen is het eten van besmet maar goed verhit vlees, zonder risico. In artikelen in PLOS Medicine worden 2 patiënten beschreven die rabiës kregen na het slachten en eten van dieren met rabiës. Daarbij lijken vooral het slachten en daarna het klaarmaken van een maaltijd met de hersenen van de dieren, de besmettingenmomenten te zijn geweest.

Antwoorden

Het antwoord op de vraag of je door het eten van hondenvlees rabiës kunt krijgen, is niet eenvoudig in de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn terug te vinden. Het is niet waarschijnlijk dat iemand door het eten van dierlijk materiaal rabiës krijgt. Niettemin is het advies om geen rauw maar alleen goed verhit vlees te consumeren.

Het antwoord op de tweede vraag is eenvoudiger: het gaat hier om een relevante en interessante vraag voor andere professionals en daarom, ja, dit is een 'Vraag uit de praktijk'.

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) heeft de man in kwestie voorgelicht over voedselhygiëne, rabiës en de mogelijkheid voor pre-expositieprofylaxe. Hij besloot toen toch maar geen hond te gaan eten in China.

Auteurs

T. Oomen1, K. Kampman2

  1. Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM
  2. GGD Twente

Correspondentie

ton.oomen@rivm.nl

Literatuur