ib april 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 4, april 2014

Meldingen uit de virologische laboratoria

 
 

Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

t/m week

12; 2014

Totaal

t/m week

12; 2013

Enterovirus

44 33  29  106  81 

Adenovirus

138  117  105  360  456 

Parechovirus

20  4 33  30 

Rotavirus

38 44  62  144  537 

Norovirus

353  425  263  1041  1122 

Influenza A-virus

25 111  187 323  2099

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0  0 0

Influenza B-virus

2 2  11 719

Influenza C-virus

0 0 0  0 0

Para-influenza

36  26  26  86 108 

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

420 454  240  1114 1302

Rhinovirus

182 197 162  541 469 

Mycoplasma pneumoniae

25 25  16  61 87 

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

12  31  65   108 182

Coronavirus

49  70 65  184 193 

Chlamydophila psittaci

0  3

Chlamydophila pneumoniae

0 1 15

Chlamydia trachomatis

1559 1814 1818  5191 4805 

Chlamydia

2

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

37  43  47   127 170 

HIV 2

0  1 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0  0 0

Hepatitis A-virus

2 7  13 11

Hepatitis B-virus

49  54  60   163 159 

Hepatitis C-virus

33  43  33   109 93 

Hepatitis D-virus

0 2  3 1

Hepatitis E-virus

6  16 11

Bofvirus

5  10 10

Mazelenvirus

12 13  29 2

Rubellavirus

0  10 11

Parvovirus

13  12  10   35 33 

Coxiella burnetii

 20 14 

Rickettsiae

0 0 0  0 0

Denguevirus

7  18 22 

Hantavirus

0 1 2  3 0

West-Nijlvirus

0 0 0  0 0

Astrovirus

15 15 12   42 27 

Sapovirus

39  25  22   86 16 

Bocavirus

11 16 11   38 41

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt.

Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.