content

Infectieziekten Bulletin: mei 2015, jaargang 26, nummer 5

content

 
 

Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week

16; 2015

Totaal

t/m week

16; 2014

Enterovirus

28 32 20 121 151

Adenovirus

121 162 71 459 485

Parechovirus

16 18 5 53 55

Rotavirus

228 315 271 897 227

Norovirus

556 431 241 1732 1238

Influenza A-virus

1338 523 86 2949 489

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

85 237 190 533 20

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

54 49 55 197 111

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

545 425 145 1395 1218

Rhinovirus

216 193 165 747 707

Mycoplasma pneumoniae

61 58 39 232 91

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

176 136 67 479 194

Coronavirus

112 118 64 373 223

Chlamydophila psittaci

2 4 0 6 5

Chlamydophila pneumoniae

0 13 7 21 10

Chlamydia trachomatis

2127 1781 1624 7455 7223

Chlamydia

0 1 0 2 5

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

63 48 48 216 176

HIV 2

0 0 0 0 1

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 0 0

Hepatitis A-virus

5 1 4 12 19

Hepatitis B-virus

49 45 48 194 213

Hepatitis C-virus

33 21 26 116 145

Hepatitis D-virus

0 1 2 3 4

Hepatitis E-virus

10 12 22 54 28

Bofvirus

1 1 1 3 12

Mazelenvirus

0 0 0 0 38

Rubellavirus

1 0 1 2 10

Parvovirus

16 7 12 42 63

Coxiella burnetii

9 11 14 49 34

Rickettsiae

1 1 0 3 2

Denguevirus

10 7 3 30 27

Hantavirus

2 0 0 3 5

Westnijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

15 23 8 48 50

Sapovirus

19 25 11 69 102

Bocavirus

13 20 11 55 50

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3084.