content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 6, juni 2013

 

 

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week

17-20

Totaal

t/m week

20 (2013)

Totaal

t/m week

20 (2012)

Enterovirus

27 12 18 111 248

Adenovirus

171 106 72 634 460

Parechovirus

10 7 7 44 95

Rotavirus

299 490 226 1253 1012

Norovirus

399 310 224 1656 1316

Influenza A-virus

552 146 29 2274 755

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

415 213 31 963 45

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

46 58 81 247 179

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

245 104 36 1442 1252

Rhinovirus

148 152 135 756 721

Mycoplasma pneumoniae

24 35 18 140 427

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

113 121 83 386 271

Coronavirus

71 63 34 290 181

Chlamydophila psittaci

3 5 0 11 7

Chlamydophila pneumoniae

9 1 1 17 30

Chlamydia trachomatis

1708 1486 1255 7546 7901

Chlamydia

1 0 0 3 2

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

67 50 52 272 361

HIV 2

0 0 0 0 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 0 1

Hepatitis A-virus

4 6 4 21 7

Hepatitis B-virus

72 63 67 289 479

Hepatitis C-virus

33 31 34 158 220

Hepatitis D-virus

0 0 0 1 2

Hepatitis E-virus

2 3 4 18 16

Bofvirus

5 4 10 24 57

Mazelenvirus

1 0 1 3 6

Rubellavirus

1 2 5 18 9

Parvovirus

9 13 20 66 85

Coxiella burnetii

1 8 8 30 37

Rickettsiae

0 1 0 1 4

Denguevirus

6 12 6 40 91

Hantavirus

0 0 0 0 4

West-nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

11 15 9 51 32

Sapovirus

2 5 9 30 17

Bocavirus

15 13 10 64 84

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 85 32.