content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 7, september 2012

 

Dit jaar = 2012 Periode = 6 (week 29 t/m 32)

Totaal

week

21-24

Totaal

week

25-28

Totaal

week

29-32

Totaal

t/m week

32 (2012)

Totaal

t/m week

32 (2011)

Enterovirus

92 144 171  655 622

Adenovirus

60 58 52  630

764

Parechovirus

33 74 54 256 162

Rotavirus

45  33  21 1111  1376

Norovirus

113  118  81 1628

1810

Influenza A-virus

8  4 2 766 853

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0  0 483

Influenza B-virus

2 1  0 48 454

Influenza C-virus

 0  0  0 0 0

Para-influenza

53  59  23 314 431

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

15  14  6 1286 1866

Rhinovirus

103  114 72 1003 1219

Mycoplasma pneumoniae

 38  43  32  540  418

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

 5 3 3  281  284

Coronavirus

4 8 4  197  244

Chlamydophila psittaci

2  3 3 15 32

Chlamydophila pneumoniae

 3  5 1 39  28

Chlamydia trachomatis

1541  1733  1581 12733 11367

Chlamydia

1

0

0

3

3

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

62 67 68 557 722

HIV 2

 0  0  0  0 4

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

 0  1  1  3  1

Hepatitis A-virus

 2  0  8  17  28

Hepatitis B-virus

 103  89 47 717  884

Hepatitis C-virus

 40  58 42  360  439

Hepatitis D-virus

1 0  0  3 11

Hepatitis E-virus

 2  8  7 33 31

Bofvirus

 6  7  10  80  151

Mazelenvirus

 0 1  1 8 8

Rubellavirus

 0  1  1 11  10

Parvovirus

 26 29 17  157 168

Coxiella burnetii

6  12 9  64  90

Rickettsiae

0  4  0  8  10

Denguevirus

 14  11  13  129  93

Hantavirus

3  1  1 9  3

Westnijlvirus

 0  0  0 0  0

Astrovirus

5  4  0  41  5

Sapovirus

 1  0  0  18 0

Bocavirus

10 9  1  104  65

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.