content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 7, augustus 2014

 
 

Totaal

week 21-24

Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

t/m week

32; 2014

Totaal

t/m week

32; 2013

Enterovirus

86 140 215 625 377

Adenovirus

79 78 72 810 853

Parechovirus

20 19 34 144 70

Rotavirus

82 38 30 455 1399

Norovirus

61 59 64 1510 1905

Influenza A-virus

8 4 3 578 2288

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

1 1 4 30 965

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

37 40 36 264 390

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

8 1 2 1257 1449

Rhinovirus

151 119 93 1223 1141

Mycoplasma pneumoniae

24 23 22 178 195

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

38 20 7 320 434

Coronavirus

4 5 2 253 326

Chlamydophila psittaci

2 2 2 13 17

Chlamydophila pneumoniae

0 0 0 11 18

Chlamydia trachomatis

1800 1743 1354 13995 12271

Chlamydia

0 0 0 5 5

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

68 52 29 387 435

HIV 2

0 0 0 1 1

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 1 0 1 0

Hepatitis A-virus

2 3 4 30 24

Hepatitis B-virus

51 50 30 385 451

Hepatitis C-virus

28 30 37 254 247

Hepatitis D-virus

1 0 1 7 2

Hepatitis E-virus

21 25 17 113 29

Bofvirus

1 2 1 17 34

Mazelenvirus

2 3 0 51 82

Rubellavirus

1 3 2 18 31

Parvovirus

17 11 11 18 96

Coxiella burnetii

8 11 10 66 48

Rickettsiae

1 1 1 7 2

Denguevirus

11 2 10 53 76

Hantavirus

6 6 4 22 0

West-Nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

6 5 3 80 63

Sapovirus

6 0 0 109 34

Bocavirus

6 2 9 81 85

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.