content

Infectieziekten Bulletin: september 2015, jaargang 26, nummer 7

content

 
 

Totaal

week 21-24

Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

t/m week

32; 2015

Totaal

t/m week

32; 2014

Enterovirus

35 85 112 401 634

Adenovirus

82 56 60 791 810

Parechovirus

8 9 18 101 145

Rotavirus

80 22 14 1217 455

Norovirus

118 86 56 2167 1510

Influenza A-virus

5 1 3 2993 578

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

18 5 0 670 30

Influenza C-virus

2 0 0 2 0

Para-influenza

70 36 42 427 264

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

12 11 7 1488 1259

Rhinovirus

145 160 97 1344 1223

Mycoplasma pneumoniae

29 16 14 324 179

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

17 4 8 548 320

Coronavirus

20 8 8 462 253

Chlamydophila psittaci

3 2 3 14 13

Chlamydophila pneumoniae

0 0 1 22 11

Chlamydia trachomatis

1786 1743 1575 14323 14207

Chlamydia

2 7 1 12 5

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

68 50 43 432 404

HIV 2

0 0 2 2 1

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 1 1 1

Hepatitis A-virus

4 2 2 25 30

Hepatitis B-virus

58 47 39 417 387

Hepatitis C-virus

37 19 20 230 256

Hepatitis D-virus

0 2 0 8 7

Hepatitis E-virus

24 28 22 141 113

Bofvirus

10 5 4 30 17

Mazelenvirus

0 1 3 6 51

Rubellavirus

1 3 1 9 18

Parvovirus

15 10 7 86 128

Coxiella burnetii

14 8 5 85 66

Rickettsiae

2 1 0 11 7

Denguevirus

10 12 11 75 53

Hantavirus

0 0 0 3 23

Westnijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

6 3 2 66 80

Sapovirus

13 6 4 109 109

Bocavirus

5 11 4 91 81

De weergegeven getallen zijn gebaserd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3084.