ib oktober 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 8, oktober 2014

 
 

Totaal

week 25-28

Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

t/m week

36; 2014

Totaal

t/m week

36; 2013

Enterovirus

141  223 133  767  489 

Adenovirus

78  72  66  876  944 

Parechovirus

19  35  32  177  84 

Rotavirus

38  30  18  473 1424 

Norovirus

59  64  99 1609  1970 

Influenza A-virus

4 3 579  2290

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

1 31 966 

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

40  36  21  285  410 

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

0 1259 1452

Rhinovirus

119  93  79 1302  1224 

Mycoplasma pneumoniae

23  23 26  205  216 

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

20  321 436

Coronavirus

5 256 326

Chlamydophila psittaci

2 2 1 14 17

Chlamydophila pneumoniae

0 0 18 19

Chlamydia trachomatis

1944  1565  2078  16285  13876 

Chlamydia

0 0 6 6

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

52  46  56 460  495 

HIV 2

0 0 0 1 1

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

1 0

Hepatitis A-virus

3 6 36 25

Hepatitis B-virus

50  32  41  428 503 

Hepatitis C-virus

30  39  21  277  275 

Hepatitis D-virus

3

Hepatitis E-virus

25  17  20  133 34 

Bofvirus

19  44 

Mazelenvirus

0 51 106 

Rubellavirus

3 2 20  32 

Parvovirus

11  11 12  140  110 

Coxiella burnetii

11 10 10 76 57 

Rickettsiae

1 1 7

Denguevirus

10  28  81  101 

Hantavirus

6 26

West-Nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

3 80 63

Sapovirus

0 0 112  35 

Bocavirus

2 9 83  86

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.