content

Infectieziekten Bulletin: februari 2015, jaargang 26, nummer 2

 
 

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

t/m week

4; 2015

Totaal

t/m week

4; 2014

Enterovirus

121 90 41 41 45

Adenovirus

94 73 79 79 139

Parechovirus

40 26 14 14 20

Rotavirus

29 50 69 69 38

Norovirus

301 656 452 452 353

Influenza A-virus

9 300 929 929 27

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

3 9 21 21 4

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

38 54 38 38 36

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

30 165 264 264 434

Rhinovirus

200 233 166 166 185

Mycoplasma pneumoniae

67 88 70 70 23

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

11 48 97 97 14

Coronavirus

14 41 71 71 49

Chlamydophila psittaci

0 1 0 0 1

Chlamydophila pneumoniae

0 1 1 1 0

Chlamydia trachomatis

1962 1806 1567 1567 1607

Chlamydia

0 2 1 1 0

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

47 62 42 42 37

HIV 2

0 0 0 0 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 0 0

Hepatitis A-virus

9 8 1 1 3

Hepatitis B-virus

60 40 38 38 52

Hepatitis C-virus

22 19 31 31 33

Hepatitis D-virus

2 0 0 0 0

Hepatitis E-virus

16 18 10 10 4

Bofvirus

1 1 0 0 2

Mazelenvirus

1 1 0 0 12

Rubellavirus

0 2 0 0 6

Parvovirus

12 9 7 7 13

Coxiella burnetii

11 17 14 14 8

Rickettsiae

0 3 1 1 0

Denguevirus

5 5 10 10 4

Hantavirus

7 1 1 1 0

West-Nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

 1 3 2 2 15

Sapovirus

 3 10 8 8 39

Bocavirus

 2  9  11 11 11

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: D.Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 66.