content

Infectieziekten Bulletin: november-december 2015, jaargang 26, nummer 9-10

content

 
 

Totaal

week 29-32

Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

t/m week

40; 2015

Totaal

t/m week

40; 2014

Enterovirus

119 79 60 550 901

Adenovirus

71 106 71 1003 1009

Parechovirus

20 18 20 144 224

Rotavirus

16 32 18 1278 496

Norovirus

58 88 76 2341 1720

Influenza A-virus

3 0 4 2997 584

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

0 1 0 671 34

Influenza C-virus

0 0 0 2 0

Para-influenza

43 25 49 512 310

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

7 0 5 1493 1265

Rhinovirus

99 99 213 1670 1517

Mycoplasma pneumoniae

17 26 25 384 232

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

8 1 0 549 323

Coronavirus

8 6 6 477 261

Chlamydophila psittaci

3 3 0 17 15

Chlamydophila pneumoniae

1 0 2 24 18

Chlamydia trachomatis

1693 1593 1915 18008 18395

Chlamydia

1 4 0 16 6

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

52 38 54 553 521

HIV 2

2 0 0 2 1

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

1 0 0 1 2

Hepatitis A-virus

2 0 2 27 42

Hepatitis B-virus

42 46 52 528 477

Hepatitis C-virus

23 25 28 291 316

Hepatitis D-virus

0 0 2 10 9

Hepatitis E-virus

29 34 33 221 147

Bofvirus

5 2 3 38 21

Mazelenvirus

3 1 0 7 53

Rubellavirus

1 1 1 12 25

Parvovirus

8 3 9 101 147

Coxiella burnetii

6 4 6 96 88

Rickettsiae

0 2 1 14 9

Denguevirus

11 21 9 105 85

Hantavirus

0 0 0 3 35

Westnijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

2 3 3 72 80

Sapovirus

4 8 6 123 113

Bocavirus

4 3 1 96 91

De weergegeven getallen zijn gebaserd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. Vennema, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3252. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 3084.