content

Infectieziekten Bulletin: januari 2015, jaargang 26, nummer 1

 
 

Totaal

week 41-44

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

t/m week

52; 2014

Totaal

t/m week

52; 2013

Enterovirus

147 121 90 1259 784

Adenovirus

101 94 73 1277 1238

Parechovirus

63 40 26 353 187

Rotavirus

34 29 50 609 1494

Norovirus

160 301 656 2837 2861

Influenza A-virus

7 9 300 900 2330

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

2 3 9 48 975

Influenza C-virus

0 0 0 0 1

Para-influenza

27 38 54 429 618

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

4 30 165 1464 1852

Rhinovirus

243 200 233 2193 2043

Mycoplasma pneumoniae

48 67 88 435 324

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

2 11 48 384 467

Coronavirus

5 14 41 321 374

Chlamydophila psittaci

0 0 1 16 23

Chlamydophila pneumoniae

1 0 1 2 27

Chlamydia trachomatis

1977 1962 1806 24140 20875

Chlamydia

0 0 2 8 9

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

44 47 62 674 739

HIV 2

0 0 0 1 3

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 2 1

Hepatitis A-virus

4 9 8 63 38

Hepatitis B-virus

55 60 40 632 675

Hepatitis C-virus

27 22 19 384 385

Hepatitis D-virus

1 2 0 12 9

Hepatitis E-virus

24 16 18 205 67

Bofvirus

1 1 1 24 65

Mazelenvirus

0 1 1 55 212

Rubellavirus

1 0 2 28 47

Parvovirus

9 12 9 177 128

Coxiella burnetii

15 11 17 131 89

Rickettsiae

0 0 3 12 7

Denguevirus

6 5 5 101 122

Hantavirus

4 7 1 47 4

West-Nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

1 1 3 85 81

Sapovirus

3 3 10 129 59

Bocavirus

5 2 9 107 111

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.