content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 3, maart 2013

 

 

Totaal

week 49-52

Totaal

week

1-4

Totaal

week

5-8

Totaal

t/m week

8 (2013)

Totaal

t/m week

8 (2012)

Enterovirus

 67  35  16  51  97

Adenovirus

 111 110 73 183 193 

Parechovirus

18 10 17 33 

Rotavirus

88 78  105 183 338

Norovirus

446 388 301 689 765

Influenza A-virus

112 563 852 1415 158 

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0 0 0

Influenza B-virus

6 47 218 265 9

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

41 24 36 60 48

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

551 600 409 1009 871

Rhinovirus

176 143 153 296 296

Mycoplasma pneumoniae

43 33 30 63 229

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

23 38 61 173

Coronavirus

55 70 40 110 93

Chlamydophila psittaci

1 1 2 3

Chlamydophila pneumoniae

3 5 1 6 20

Chlamydia trachomatis

1497 1550 1319 2869 3205

Chlamydia

1

0

2 2

0

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

54 48 44 92 142

HIV 2

1 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 0

Hepatitis A-virus

5 3 7 2

Hepatitis B-virus

42 45  29 74  208

Hepatitis C-virus

31  36  21 57 94

Hepatitis D-virus

0 0 1 1

Hepatitis E-virus

8 4

Bofvirus

3 2 24

Mazelenvirus

0 1 1 0

Rubellavirus

2 1 4

Parvovirus

13  10 18  24 

Coxiella burnetii

5 9 4 13 12

Rickettsiae

0 0 0 0 1

Denguevirus

9 8 15 43

Hantavirus

0 0 0

West-nijlvirus

0  0 0 0

Astrovirus

4  4 10  14 

Sapovirus

1  9 11 

Bocavirus

12 11  14  25  37

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.