Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

week 5-8

Totaal

t/m week

8; 2014

Totaal

t/m week

8; 2013

Enterovirus

64 44 33 77 54

Adenovirus

89 138 117 255 285

Parechovirus

18 20 9 29 20

Rotavirus

26 38 43 81 238

Norovirus

431 353 425 778 723

Influenza A-virus

15 25 111 136 1547

Nieuwe influenza A-virus

0 0 0  0 0

Influenza B-virus

2 2 2  4 304

Influenza C-virus

0 0 0  0 0

Para-influenza

49 36 26  62 62

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

307 420 451  871 1057

Rhinovirus

182 182 196  378 321

Mycoplasma pneumoniae

25 20 25  45 63

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

10 12 31  43 69

Coronavirus

19 49 69  118 122

Chlamydophila psittaci

1 0 0  0 3

Chlamydophila pneumoniae

2 0 1  1 6

Chlamydia trachomatis

1459 1559 1811  3370 3097

Chlamydia

2 0 1  1 2

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

49 37 43  80 103

HIV 2

0 0 1  1 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0  0 0

Hepatitis A-virus

3 2 4  6 7

Hepatitis B-virus

32 49 54  103 87

Hepatitis C-virus

23 33 42  75 60

Hepatitis D-virus

1 0 1  1 1

Hepatitis E-virus

8 4 6  10 9

Bofvirus

0 2 3  5 5

Mazelenvirus

13 12 4  16 1

Rubellavirus

4 6 4  10 10

Parvovirus

4 13 12  25 24

Coxiella burnetii

2 8 5  13 13

Rickettsiae

0 0 0  0 0

Denguevirus

0 4 7  11 16

Hantavirus

0 0 1  1 0

West-Nijlvirus

0 0 0  0 0

Astrovirus

0 15 15  30 16

Sapovirus

11 39 25  64 14

Bocavirus

5 11 16  27 26

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.