content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 23, nummer 2, februari 2012

Meldingen Wet publieke gezondheid
 

Dit jaar is 2012

 

totaal week 45-48

totaal week 49-52

totaal week 1-4

totaal t/m week 4 2012

totaal t/m week 4 2011

Groep A

 

 

 

 

 

virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Sars

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 Groep B1

 

 

 

 

 

 Difterie

 0

 0

 0

 0

 0

 Humane infectie met dierlijk influenzavirus

 0

 0

 0

 0

 0

 Pest

 0

 0

 0

 0

 0

 Rabiës

 0

 0

 0

 0

 0

 Tuberculose

 79

 58

 54

 54

 82

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

3

1

1 1 0

Cholera

0

0

0

0

0

Hepatitis A

10

7

4

4

14

Hepatitis B Acuut

6

10

12

12

29

Hepatitis B Chronisch

115

101

70

70

190

Hepatitis C Acuut

4

4

13

13

3

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6

4

15

15

46

Kinkhoest

637

782

735

735

264

Mazelen

0

0

1

1

2

Partyfus A

1

0

1

1

0

Paratyfus B

0

1

0

0

1

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0

0

0

1

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische e.coli-infectie

65

43

46

46

40

Shigellose

44

22

16

16

46

Voedselinfectie

2

4

3

3

2

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

38

64

48

48

91

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gelekoorts

0

0

0

0

0

Hantvirusinfectie

0

0

1

1

0

Invasieve haemophilus  influenzae type b-infectie

3

3

2

2

1

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

6

4

1

1

11

Legionellose

14

16

13

13

31

leptospirose

1

0

3

3

1

Listeriose

13

5

3

3

14

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenuis)

0

0

1

1

1

Malaria

22

19

12

12

38

Meningokokkenziekte

8

7

10

10

18

Psittacose

0

8

3

3

9

Q-koorts

3

2

4

4

11

Tetanus

0

0

1

1

1

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob Klassiek

1

3

7

7

5

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum.

Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.