content

Infectieziekten Bulletin: mei 2016, jaargang 27, nummer 5

Meldingen Wet publieke gezondheid
 

 

 

Totaal

week 5-8

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

t/m week

16; 2016

Totaal

t/m week

16; 2015

Groep A
 

 

 

 

 


 

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0
 

0

0

0

Pokken
 

0
 

0
 

0

0

0

Polio
 

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))
 

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts
 

0
 

0

0
 

0

0
 

 


 

 

 

 

 

Groep B1
 


 

 


 

 


 

Difterie
 

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza
 

0

0

0

0

0

Pest
 

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

63 70
 
55 270 256

 


 

 

 

 

 

Groep B2
 


 

 

 

 


 

Buiktyfus
 

1
 

0
 
0
 
3
 
3
 

Cholera
 

0
 
0
 
0
 
1
 
0
 

Hepatitis A

6

2
 

2

17
 
19
 

Hepatitis B acuut

5
 
8
 
2
 
21
 
25
 

Hepatitis B chronisch

71
 
54
 
15
 
229
 
291
 

Hepatitis C acuut

2
 
2
 
1
 
9
 
21
 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
 

19
 
20
 
16
 
68
 
74
 

Kinkhoest
 

377
 
253
 
112
 
1128
 
2369
 

Mazelen

0
 

 
0
 

0

2
 

Paratyfus A

0

0
 
0
 
0
 
2
 

Paratyfus B

0
 
2
 

0

3

5
 

Paratyfus C

0
 
0
 
0
 
0
 
1
 

Rubella
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*
 

27
 
27
 
8
 
105
 

151

Shigellose
 

23
 
27
 
10
 
85
 
82
 

Voedselinfectie
 

0
 
1
 
0
 
4
 

6


 

 


 

 

 

 

 

Groep C
 

 


 

 

 

 

Antrax
 

0
 

0
 

0
 

0
 
0
 

Bof
 

5

8

4

21
 

19

Botulisme
 

0
 
0
 

0

0

0
 

Brucellose
 

0

0
 
0
 

1

2
 

Chikungunya^
 

1

0

0

3

24
 

Dengue^
 

2

0

0

3

25
 

Gele koorts
 

0

0

0

0

0
 

Hantavirusinfectie
 

2

0

0

2
 
2
 

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 

2

1
 
0
 
4
 
3

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

3
 
1
 
3
 
12
 
14
 

Legionellose
 

26
 
13
 
6
 

69

65
 

Leptospirose
 

0
 
0
 
0
 
1
 
8
 

Listeriose
 

4
 

8

2
 

22

19
 

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)
 

0

2

0
 
2
 
4
 

Malaria

14
 
16
 
8
 
64
 
29
 

Meningokokkenziekte
 

21
 
13
 
4
 
46
 
36
 

Psittacose
 

3
 
1
 
0
 
6
 
13
 

Q-koorts
 

0

1

0
 
1
 
6
 

Tetanus
 

0

0

0

0

1
 

Trichinose
 

0
 

0

0

0

0
 

Westnijlvirusinfectie
 

0
 

0

0

0

0
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek
 

0
 
1
 

1

2

3
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0
 

0

0
 

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.