contentInfectieziekte
Totaal
week
5- 8
Totaal
week
9- 12
Totaal
week
13- 16
Totaal
t/m week
16; 2022
Totaal
t/m week
16; 2021
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 51 57 42 187 204
 
Groep B2 
Buiktyfus 4 2 6 14 5
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 5 3 3 16 22
Hepatitis B Acuut 8 3 0 12 24
Hepatitis B Chronisch 43 35 17 147 201
Hepatitis C Acuut 2 0 1 6 5
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 25 20 10 93 136
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 19 35 25 89 40
Kinkhoest 6 5 1 17 23
Mazelen 0 0 0 0 0
Paratyfus A 0 0 0 0 1
Paratyfus B 1 1 0 4 4
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 19 17 7 73 62
Shigellose 20 12 3 56 45
Voedselinfectie 1 0 0 5 5
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 0 0 0 0 0
Botulisme 0 0 0 1 0
Brucellose 1 0 0 1 0
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (***) 15 15 11 57 53
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 1 0 0 1 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 1 0 1 10
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 0 6 1 8 16
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder****) 78 101 63 294 95
Legionellose 18 20 6 90 96
Leptospirose 1 3 0 7 7
Listeriose 8 5 2 22 17
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 1
Malaria 3 11 4 29 22
Meningokokkenziekte 3 5 2 13 8
Psittacose 1 3 0 8 15
Q-koorts 0 0 0 1 1
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 1 0
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 1 0 0 1 7
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zikavirusinfectie 0 0 0 0 0
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.                    
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.                    
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld.                     
(****) Vanwege de veranderde meldingsplicht per maart 2021 zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020                      
                               
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdiensten ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk de datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) leidend.  Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 28 april 2022 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.