content

Infectieziekten Bulletin: juni 2016, jaargang 27, nummer 6

Meldingen Wet publieke gezondheid
 

 

 

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week 17-20

Totaal

t/m week

20; 2016

Totaal

t/m week

20; 2015

Groep A
 

 

 

 

 


 

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))+

0

0
 

0

0

0

Pokken
 

0
 

0
 

0

0

0

Polio
 

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))
 

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts
 

0
 

0

0
 

0

0
 

 


 

 

 

 

 

Groep B1
 


 

 


 

 


 

Difterie
 

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza
 

0

0

0

0

0

Pest
 

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

72 66
 
74 357 319

 


 

 

 

 

 

Groep B2
 


 

 

 

 


 

Buiktyfus
 

1
 

0
 
0
 
4
 
3
 

Cholera
 

0
 
0
 
0
 
1
 
0
 

Hepatitis A

2

3
 

2

19
 
22
 

Hepatitis B acuut

9
 
4
 
1
 
26
 
35
 

Hepatitis B chronisch

71
 
56
 
40
 
343
 
363
 

Hepatitis C acuut

3
 
2
 
3
 
15
 
28
 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
 

22
 
23
 
13
 
91
 
91
 

Kinkhoest
 

354
 
314
 
207
 
1709
 
2943
 

Mazelen

0
 

 
0
 

0

3
 

Paratyfus A

0

0
 
1
 
2
 
2
 

Paratyfus B

2
 
0
 

1

4

7
 

Paratyfus C

0
 
0
 
0
 
0
 
1
 

Rubella
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*
 

33
 
23
 
32
 
160
 

194

Shigellose
 

29
 
17
 
25
 
121
 
106
 

Voedselinfectie
 

1
 
1
 
0
 
4
 

7


 

 


 

 

 

 

 

Groep C
 

 


 

 

 

 

Antrax
 

0
 

0
 

0
 

0
 
0
 

Bof
 

9

9

8

35
 

38

Botulisme
 

0
 
1
 

0

1

0
 

Brucellose
 

0

0
 
0
 

1

2
 

Chikungunya^
 

0

0

0

3

24
 

Dengue^
 

0

0

0

3

25
 

Gele koorts
 

0

0

0

0

0
 

Hantavirusinfectie
 

1

3

2

8
 
2
 

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 

1

0
 
1
 
6
 
5

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

1
 
5
 
3
 
17
 
15
 

Legionellose
 

14
 
17
 
14
 

98

79
 

Leptospirose
 

0
 
0
 
2
 
3
 
9
 

Listeriose
 

8
 

8

8
 

36

25
 

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)
 

2

0

0
 
2
 
4
 

Malaria

17
 
15
 
16
 
88
 
46
 

Meningokokkenziekte
 

16
 
6
 
4
 
55
 
38
 

Psittacose
 

2
 
3
 
1
 
12
 
18
 

Q-koorts
 

1

0

0
 
1
 
9
 

Tetanus
 

0

0

0

0

1
 

Trichinose
 

0
 

0

0

0

0
 

Westnijlvirusinfectie
 

0
 

0

0

0

0
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek
 

1
 
0
 

1

3

6
 

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0
 

0

0
 

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.