content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 2, febuari 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week
45-48

Totaal

week
49-52

Totaal

week 
1-4

Totaal

t/m week  
4 (2013)

Totaal

t/m week  
4 (2012)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

64

46

64

64

66

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

1

0

0

Cholera

0

0 0

0

0

Hepatitis A

19

8

3

3

2

Hepatitis B acuut

23

12 0

0

14

Hepatitis B chronisch

93  

74

1

1

121

Hepatitis C acuut

2

3

3

3 6

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

6 17

25

25

16

Kinkhoest

453 323  185 185 935

Mazelen

0 0

1

1

 0

Paratyfus A

1

1

1

1

Paratyfus B

1

0

0

0

0

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

0

0

0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

39

43

42

42

47

Shigellose

84

37 28 28

40

Voedselinfectie

6 1 1 1 3

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

6

6

6

6

55

Botulisme

0

0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

2

0

0

0

0

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

1

1

1

1

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2

6

6 6

2

Legionellose

21

27

16

16

18

Leptospirose

3

3

1

1

2

Listeriose

7

5

 7

7

3

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

0

1

1 0

Malaria

9 10

12

12 11

Meningokokkenziekte

6 11 19 19 10

Psittacose

5

2

1

1

0

Q-koorts

0

2

3

3

3

Tetanus

1

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nijlvirusinfectie

0

1

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

2

1

0

0

5

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.